Lövskogarna i Åsunden-trakten

Skogsstyrelsen och länsstyrelsen har beslutat att gemensamt initiera och driva ett pilotförsök för att på ett mer sammanhållet sätt värna och utveckla natur- och kulturvärdenai trakterna kring Åsunden. Vi försöker med detta projekt att hitta och utveckla nya vägar där man kombinerar aktivt skogsbruk med ett samtidigt bevarande av den biologiska mångfalden och tillgodoser befolkningens behov av olika utomhusaktiviteter. Tätortnära och naturvårdsanpassadeskogsbruksmetoder ingår som en viktig del i detta arbete. Se även rapporten Åsunden - Lövrike (2009-61).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_28&context=13

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss