Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver och innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Årsredovisning 2022

Länsstyrelsens årsredovisning för 2021. Årsredovisningen skickas till regeringen för en bedömning av departementen.

Årsredovisning 2022 Pdf, 2.5 MB.

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Verksamhetsplan 2023

Länsstyrelsens verksamhetsplan beskriver inriktningen i vår strategiska planering vilken ligger till grund för vårt arbete. I verksamhetsplanen kan du bland annat läsa om Länsstyrelsens verksamhetsidé, våra strategiska och interna mål samt om våra uppdrag.

Verksamhetsplan 2023 Pdf, 1.4 MB.

 

Verksamhetsplanering Västra Götaland 2018

Kontakt