Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens omvärldsanalys för 2024

Bildkollage med kraftverksledningar, lövskog, svensk flagga mot mörk himmel, svarta skuggor av människor och såbubblor. Bilderna symboliserar de fem strategiska skeenden som identifierats i Länsstyrelsens omvärldsanalys 2024.

Länsstyrelsens omvärldsanalys beskriver trender och skeenden som påverkar Länsstyrelsen och länet. Klimatpåverkan och biologisk mångfald, grön omställning, säkerhetspolitiskt läge, systemhotande brottslighet och AI lyfts i årets analys. Foton: Martin Fransson, Sara Ejvegård, Anders Järkendal och Mostphotos.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har genomfört sin omvärldsanalys för 2024. Vi har identifierat fem centrala strategiska skeenden som kommer att påverka länet och myndighetens verksamhet framöver.

Fem strategiska skeenden i årets analys

1. Klimatpåverkan och hotet mot biologisk mångfald: "Målkonflikter och brådska"

Klimatförändringarna fortsätter att accelerera med rekordhöga temperaturer och påtagliga konsekvenser för den biologiska mångfalden. EU:s klimatpaket "Fit for 55" ställer krav på snabbare minskning av utsläpp och omfattar nya sektorer för handel med utsläppsrätter. Ny lagstiftning skapar incitament för förändring, men skapar också målkonflikter som kräver ett fördjupat tvärsektoriellt arbete för att uppnå sammanvägda helhetsbedömningar.

2. Den gröna omställningen: "Effektbrist och tvekan"

Behovet av energi och effekt ökar snabbt och påverkar hastigheten i omställningen till en fossilfri ekonomi. Kapacitetsbrist, samt oklarheter rörande teknikutveckling och politiska styrmedel skapar tvekan på marknaden. Omställningen kommer att påverka kommunernas expansion, samt länets arbetsmarknadsregioner, infrastruktur och kompetensförsörjning.

3. Allvarligt säkerhetspolitiskt läge: "Totalförsvarsuppbyggnad och hybridhot"

Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskriget, med en bred och komplex antagonistisk hotbild. Återuppbyggnaden av totalförsvaret och ökad försörjningsberedskap, särskilt inom livsmedel, energi, cybersäkerhet och transporter, är avgörande. Nato-medlemskapet ställer nya krav på försvar.

4. Systemhotande brottslighet: "Gängkriminalitet och infiltration"

Den organiserade brottsligheten utgör ett systemhot med våld, hot och rekrytering av barn. Brottsligheten påverkar både människors trygghet och samhällsviktiga funktioner. Det finns en ökad risk för infiltration av myndigheter och behov av utökad tvärsektoriell kompetens.

5. Artificiell intelligens: "Stora möjligheter och stora risker"

AI förändrar det tekniska landskapet dramatiskt och skapar nya möjligheter samtidigt som det medför risker. AI kommer att bli ett stöd i mångas arbeten och kan effektivisera offentlig förvaltning. Samtidigt ökar hotet från AI-genererad desinformation och behovet av riktlinjer för AI-användning.

Länsstyrelsens omvärldsanalys 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss