Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skydd av kulturegendom – i fred och beredskap

Två exemplar av Kulturmiljö i beredskap.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Kulturmiljö i beredskap”. Skriften är högaktuell med tanke på klimatförändringar och den säkerhetspolitiska situationen.

Både i beredskapsplaneringen och i målen för kulturmiljöarbetet ingår skydd av kulturegendom som en grundförutsättning för att bevara vårt kulturarv.

I skriften ger vi exempel på det arbete som pågår på länsstyrelserna i uppbyggnaden av det civila försvaret. Arbetet har som mål att så långt möjligt skydda vårt lands kulturegendom. Publikationen ger också återblickar på tidigare beredskapsinsatser. Det finns även exempel på hur klimatförändringar påverkar kulturmiljöer, vilket visar på ett behov av omfattande förebyggande insatser.

– Västra Götaland har lång historia och ett rikt kulturarv. Länet har också en utsatt situation när det gäller klimatförändringar med risker för skred och stigande vattennivåer, säger Mats Herklint, länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

– Med Skandinaviens största hamn finns ett hot mot Göteborg vid krigsfara. Länet behöver ha en god beredskap för att kunna möta olika typer av utmaningar, säger han.

"Kulturmiljö i beredskap" finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter.

Länsstyrelsen planerar att ta fram fler informationsskrifter med andra teman inom området kulturmiljö.

Här hittar du publikationen

Kulturmiljö i beredskap Länk till annan webbplats.

Ledningsplats Björn

I en skogsdunge i Vara finns ett speciellt kulturminne från kalla krigets dagar, "Ledningsplats Björn". Härifrån leddes hela det svenska attackflyget mellan åren 1959 och 1967. Det avslutades då det kom fram att spionen Stig Wennerström hade avslöjat platsen för Sovjetunionen.

Länsstyrelsen har stöttat kamratföreningen som håller anläggningen tillgänglig med ett bidrag till vårdinsatser.

Ledningsplatsen beskrivs i kapitlet "Beredskap i backspegeln" i skriften "Kulturmiljö i bereddskap".

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss