Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi behöver vara jordnära i landsbygdsfrågor

Foto: Misak Nalbandian

Att göra verkstad av vår gemensamma jordbrukspolitik är en del av länsstyrelsernas kärnverksamhet. Varje år fördelar vi jordbrukarstöd i länet om drygt 1,8 miljarder kronor. Den statliga utredning som föreslår att Jordbruksverket ska ta över ansvaret för handläggning gör att närheten till statlig förvaltning minskar.

– Det finns risk att det uppfattas som om staten drar sig tillbaka från landsbygden, säger Ingrid Guldbrand, chef på Länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

Under våren har länsstyrelserna haft möjlighet att besvara en statlig remiss om en ny organisation för förvaltning av EU-medel. Den offentliga utredningen föreslår att ansvaret för handläggning och kontroll av areal- och djurbaserade stöd inom jordbruksfonderna ska centraliseras och flyttas från länsstyrelserna till Jordbruksverket.

Länsstyrelsen Västra Götaland delar inte utredningens bedömning att en centralisering och koncentration av genomförandet av jordbrukspolitiken skulle bidra till en effektivare och mindre kostsam administration. Denna effektivisering skulle kunna ske även med nuvarande organisation och genom de insatser som länsstyrelserna påbörjat.

Allvarliga försämringar

Länsstyrelsens samlade bild är att möjligheterna att nå målen om ökad livsmedelsproduktion, försörjningstrygghet och en hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder blir allvarligt försämrade om utredningens förslag går igenom.

– Länsstyrelsernas uppdrag inom jordbrukar- och landsbygdsstöden har betydelse för våra samlade uppdrag liksom för den lokala närheten och kunskapen. Vår kompetens att hantera målkonflikter för viktiga samhällsintressen riskerar att minska och därmed också takten i den regionala utvecklingen, menar Ingrid Guldbrand.

Saknas helhetsperspektiv

I remissvaret konstaterar Länsstyrelsen Västra Götaland bland annat att det saknas ett helhetsperspektiv på hur landsbygdspolitikens mål påverkas. Därmed har inte heller påverkan på landsbygdens företag och landsbygdens utveckling beaktats.

Genomförandet av EU:s fonder och program förutsätter och kräver tydligt regional inflytande och att den regionala och lokala dimensionen beaktas i genomförandet.

Läs mer

Sök fram remiss och yttrande i Länsstyrelsens diarium

Länsstyrelsernas diarium Länk till annan webbplats.

Läs mer om den statliga utredningen på regeringens webbplats:

En ny organisation för förvaltning av EU-medel, Regeringen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss