Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

2,7 miljoner till restaurering som främjar biologisk mångfald

Två personer i rutiga skjortor och keps står med ryggen emot kameran och pekar upp emot lövverket på två äldre askträd.

Stödet gäller bland annat restaurering av tidigare hamlade träd. På bilden ser du askar. Foto: Ingvar Claesson.

Är du intresserad av att restaurera ängs- och betesmarker eller hamlade träd med natur- och kulturmiljövärden? Nu finns möjlighet för lantbruksföretagare att söka ett nytt stöd för dessa åtgärder.

Det finns en stor variation av ängar och naturbetesmarker i länet, men de behöver bli fler och större. När dessa marker sköts på rätt sätt gynnas en mångfald av arter, många av dem är sällsynta. Likaså kan gamla hamlade träd utveckla strukturer som gynnar många insekter och fåglar.

Ansökan för stöd till restaurering av dessa miljöer är nu öppen. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2024.

Total summa för utdelning detta år är 2,7 miljoner kronor.

Stödet kommer att finnas till och med 2028 och uppgår fortsatt till 3,1 miljoner kronor per år.

Naturvårdsverket finansierar stödet. Ansökningarna kommer att handläggas av Länsstyrelsen.

Mer information om stödet och ansökan

Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss