Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om höjd fällavgift för älg kommande jaktsäsong

Älg i skog. Foto: Gert Olsson, Scandinav bildbyrå.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om höjd fällavgift och nya rekommendationer för älgjakten.

Länsstyrelsen har beslutat att fällavgiften för älg från och med jaktåret 2024/2025, inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Västra Götaland, ska vara 2 000 kronor för vuxen älg och 500 kr för årskalv.

Det är en höjning med 800 respektive 300 kronor. Fällavgifterna går till den älgvårdsfond som varje län har, och som används till att bekosta länets älgförvaltning. Under senare år har allt färre älgar fällts i länet och medlen i älgvårdsfonden minskat. En höjning är därför motiverad, trots att alltför höga fällavgifter riskerar att motverka älgförvaltningens syfte.

Länsstyrelsen har även beslutat om könskvotering av vuxna djur inom licensområden, för att främja en god könsfördelning i älgstammen och motverka att en övervägande del tjurar fälls.

Rekommendationer för älgjakten 2024/2025

Målet med älgförvaltningen är en älgstam av hög kvalitet och i balans med betesresurserna. Länsstyrelsens rekommendationer för älgjakten 2024/2025 är därför att:

  • Små, klena och unga älgar fälls i första hand. Äldre, stora och reproduktiva älgar ska sparas.
  • Kalvförande ko ska inte fällas om inte kalven eller kalvarna fällts före kon.
  • Minst hälften av älgarna som fälls ska vara kalvar.
  • Jägare och markägare bidrar till de inventeringar som rekommenderas inom älgförvaltningen. Även lokal betestrycksinventering är värdefull för att följa upp förvaltningen av hjortvilt.
  • I områden med täta stammar av exempelvis dovhjort och rådjur, bör jakten även inriktas på att minska antalet mindre hjortdjur, så att viltet kommer bättre i balans med foderresurserna.

Ytterligare villkor och rekommendationer kan komma att meddelas i samband med beslut om licenstilldelning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss