Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Parterna eniga om inriktning för järnvägen Göteborg-Borås

Gruppbild på personerna som varit med och träffat överenskommelsen om den nya järnvägen. 

På onsdagen hölls möte mellan Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Borås Stad och Trafikverket. Foto: Anders Rudäng.

– De senaste veckornas sonderingar och samtal har varit fruktbara och resulterat i en gemensam sträckning för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås, säger Sten Tolgfors, landshövding i Länsstyrelsen Västra Götaland, efter onsdagens möte med Västra Götalandsregionen, Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Borås och Trafikverket.

Parterna står enigt bakom inriktningen i dokumentet, som i tio punkter går igenom den gemensamma sträckningen och dess förutsättningar.

– Det betyder att vi nu kan gå vidare med arbete för att ta fram mer detaljerade underlag med sikte på en skriftlig överenskommelse i augusti, säger Sten Tolgfors.

– Ny järnväg mellan Göteborg och Borås är avgörande för näringslivets och Landvetter flygplats konkurrenskraft och möjliggör för kommunerna längs stråket att växa. Det är viktigt att Västsverige nu enas till stöd för stärkt infrastruktur och en gemensam utveckling, säger han.

Konstruktiv och gemensam vilja

I slutet av maj gav regeringen Länsstyrelsen i Västra Götaland och landshövding Sten Tolgfors i uppdrag att sondera förutsättningarna att genomföra åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås.

– Det jag har mött hos parterna är en konstruktiv och gemensam vilja att komma framåt i samtalen om den nya järnvägen och att finna åtgärder som ökar samhällsnyttan av den nya järnvägen. Denna gemensamhet är grunden för det kommande arbetet.

Viktigt arbete återstår

Sten Tolgfors säger att man på kort tid har kommit mycket långt, men att viktigt arbete återstår.

– Alla dokumentets punkter gäller. Det ska bli en station i Mölnlycke. Flera viktiga frågor ska nu fördjupas, bl.a. utvecklingen av stationen vid Landvetter flygplats till en hub för regionalt resande, med trafikering av bussar från närområdet och kringliggande kommuner. Vi ska finna formerna för ett sammanhållet avtal med staten som täcker hela den överenskomna sträckningen, inklusive alla dess delprojekt. En medfinansieringslösning, som möjliggör den gemensamma sträckningen, behöver också tas fram.

Enligt Trafikverkets bedömning krävs ca 1 miljard kronor för att bygga fyrspår under Landvetter, samt 2-4 miljarder för den östliga anslutningen från Mölnlycke. Detta kommer utöver de av staten angivna 43.5 miljarder kronorna för den nya järnvägen, varför tillkommande finansiering krävs.

Läs om inriktningen för arbetet med den nya järnvägen:

Gemensamma vägen Pdf, 361.2 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss