Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ojämlik bostadsmarknad kräver mer samverkan

En familj med två små barn sitter runt ett köksbord och äter. 

Bostadsmarknadsanalysen är klar och visar bland annat att bostadsmarknaden är ojämlik. Foto: Mostphotos

Årets regionala bostadsmarknadsanalys är klar. Den visar bland annat att bostadsbyggandet kommer minska till följd av lågkonjunkturen, men också att bostadsmarknaden är ojämlik och påverkar människors livssituation. Mer och bättre samverkan mellan aktörer på bostadsmarknaden behövs därför mer än någonsin, menar Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har många viktiga uppdrag inom hållbar samhällsplanering och boende. Ett av dem är arbetet med bostadsförsörjning – en fråga som berör flera aspekter av samhället. Bostaden är en grundläggande plats för vila och trygghet, men är kan också vara en plats för studier, barns uppväxtmiljö eller socialt umgänge.

– En god bostad är avgörande för människors livssituation och möjligheter. Just nu planeras det för stora investeringar i vårt län och vi måste vara redo att hantera förändringar som väntar på kort och lång sikt. Bostadsfrågan är en nyckelfråga för att regionen ska kunna utvecklas i den gröna omställningen. I detta måste alla aktörer samverka, säger Jörgen Peters, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ett problem är hemlöshet

Det finns minst 5 000 människor, både vuxna och barn, som befinner sig i olika former av hemlöshet i länet. Personer som har social problematik får ofta hjälp av socialtjänsten, men hushåll vars enda problem är en svag ekonomi riskerar att bli utan samhällets hjälp.

Den strukturella hemlösheten är därför en central fråga i kommunernas bostadsförsörjning och något som kan förvärras med tanke på det ekonomiska läget.

– Många av de negativa konsekvenser som finns på en ojämlik bostadsmarknad är just strukturella och måste ses i ett större sammanhang för att åtgärdas på ett effektivt sätt, säger Christian Jönsson Hammenfors, bostadsstrateg på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Risk för ökat underskott av bostäder

Ytterligare några slutsatser i årets bostadsmarknadsanalys:

  • Om bostadsbyggandet blir lågt under lång tid finns det risk att underskottet på bostäder ökar.
  • Nyttjandet och utvecklingen av det befintliga bostadsbeståndet är en central fråga. Det är också viktigt att kommunerna använder de verktyg som finnas att tillgå, exempelvis allmännyttiga bostadsföretag, planeringsarbetet och markägandet.
  • Läget på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, som behöver särskilt boende, är bekymmersamt och Länsstyrelsen anser att denna fråga måste prioriteras högre i kommunerna.

Om den årliga bostadsmarknadsanalysen

Den regionala bostadsmarknadsanalysen vänder sig till alla som vill följa hur bostadsförsörjningen utvecklas i Västra Götaland. Analysen sammanställs av Länsstyrelsen och utgår bland annat från Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Bostadsmarknadsanalysen i sin helhet

Regional bostadsmarknadsanalys 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss