Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Västra Götaland är klar med rösträkningen i EU-valet

Närbild å händer som räknar valsedlar. 

Totalt 729 127 röster har Länsstyrelsen Västra Götaland ansvarat för att kontrollräkna och säkerställa under veckan efter valdagen. Nu är sluträkningen klar och färdigkontrollerad i Västra Götalands län. Foto: Anders Rudäng.

Över 700 000 röster har i veckan räknats, kontrollerats och registrerats på Länsstyrelsen Västra Götaland.
– Vi hanterar varje röst i tre olika steg, innan vi till slut kan rapportera in resultaten till valmyndigheten, säger Lisa Montan.

Sedan i måndags har Länsstyrelsens lokaler i Göteborg fyllts av rösträknare, kontrollanter, registrerare och arkiverare. Allt fokus har legat på de totalt 729 127 röster som Länsstyrelsen Västra Götaland har ansvar för att kontrollräkna och säkerställa.

Dörrarna har under hela processen stått öppna, så att alla som vill kan komma och besöka. De som kommer antecknas av vakterna som står posterade innanför dörrarna, och bockas av igen när de lämnar lokalerna.

– Alla ska kunna se hur rösträkningen går till, samtidigt som det måste kunna skötas på ett säkert sätt. Vi följer besökarna runt i lokalerna. Vi kan visa och svara på frågor men ser också se till att rösträkningen inte störs, säger kommunikatör Annika Klemming.

Hon berättar att det har varit både media och allmänhet på plats för att titta på rösträkningen.

Översiktsbild med rösträknare som sitter i grupper om tre och tre vid skrivborden i rösträkningslokalen. 

Runt 250 personer har varit involverade i Länsstyrelsens sluträkning av EU-valet i Västra Götaland. Rösträkningen är offentlig, vilket betyder att allmänhet och media har kunnat följa rösträkningen på plats i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg. Foto: Anders Rudäng.

Räkningen börjar hos kommunerna

Den första räkningen av röster görs dels av kommunerna. Den stora delen görs vid preliminärräkningen på valnatten. En mindre del görs vid uppsamlingsräkningen av sent inkomna förtidsröster som räknas av kommunerna först på onsdagen efter valet.

Kommunerna lämnar över rösterna för kontrollräkning hos de olika länsstyrelserna. Länsstyrelsen Västra Götaland tar emot röster från länets alla 49 kommuner. De kommer in väl förseglade i kassar tillsammans med de sammanräkningar som kommunerna gjort.

Väl här påbörjas en noggrann och emellanåt komplicerad process i tre steg; rösterna räknas, kontrolleras och registreras.

Rösträknare

Rösträknarna räknar rösterna i grupper om tre personer. De hämtar ut en kasse i taget och räknar, distrikt för distrikt. Varje grupp sitter tillsammans på skrivbordsöar i ett öppet kontorslandskap. De räknar partiröster, men också personskryss.

– Det är mycket mer varierat än vad jag hade tänkt mig och man samarbetar väldigt mycket. I min grupp har vi delat upp påsarna med få röster mellan oss, men när det är ett parti med många röster hjälps vi åt att räkna. Okryssade räknas först och sedan räknar vi person för person. Det är viktigt att de hamnar i ordning, säger Miralda Kardell, som berättar att de alltid måste vara minst två med rösterna.

– Vi får inte heller lämna materialet vid bordet. Ska vi gå på paus utan att ha räknat färdigt ett distrikt måste vi packa ihop allt och tillfälligt lämna in till arkivet, säger hon.

Tre rösträknare sitter runt ett skrivbord med valsedlar och andra dokument. 

Rösträknarna sitter i grupper om tre. Foto: Anders Rudäng.

Arkiverare håller koll

De som arbetar i arkivet håller reda på allt valmaterial, lämnar ut och tar emot mellan de olika stegen.

– Ett syfte är att vi ska veta var valmaterialet finns i varje given stund och vilka händer det har passerat. Om man skulle upptäcka att något blev fel kan man hela tiden gå tillbaka och se var i processen blev det fel, säger arkivarie Anna Dahllöf.

– Det här är en säkerhetsgrej. Arkivens lokaler är välbevakade under dagarna och övrig tid är materialet inlåst. Valsedlarna går ju inte att återskapa så inget får hända med dem.

Nationell rutin för kontroll

När räkningen är klar tar kontrollen vid. Allt görs enligt en nationell rutin.

– Vi tittar igenom lådan för varje distrikt en gång till. Om det finns speciella skäl, till exempel om våra rösträknare har bedömt något på annat sätt än kommunens, räknar vi om rösterna en gång till. Annars gör vi en översiktlig kontroll, till exempel genom att bläddra igenom buntarna för att hitta eventuella missade kryss. Vi kollar också så att alla siffror står på rätt ställen och att summorna stämmer inför registreringen, säger Elina Bertne, som till vardags arbetar som handläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

En låda med röster i påsar. I bakgrunden en person som sitter och kontrollerar rösterna vid ett skrivbord. 

När räkningen är klar tar kontrollen vid. Då går rösträknarna igenom lådan för varje distrikt en gång till. Foto: Anders Rudäng.

När kontrollen är gjord ska siffrorna registreras.

– Vi matar in siffrorna i valmyndighetens system. Sen skriver vi ut det vi har registrerat och motläser med det handskrivna för att se till att inga misstag har uppstått i registreringen, säger Kajsa Lycke, som till vardags arbetar på Länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

När allt är räknat, kontrollerat och registrerat stäms resultaten av mot kommunernas preliminära resultat.

– Om skillnaden är för stor i något av materialen går vi in och gör en extra koll, säger Linda Högmark, som är del av valledningen och är ansvarig för de juridiska delarna under valet.

Här har processen nått sitt slut för Länsstyrelsens del. Allt eftersom resultaten stämts av, och eventuellt extrakontrollerats, godkänner valledningen distrikt för distrikt i valmyndighetens system.

En person står vid en datorskärm. Personen har en lila tröja med texten Länsstyrelsen VAL. I förgrunden en hylla med lådor. 

När allt är kontrollerat och klart matar Länsstyrelsen in siffrorna i Valmyndighetens system. Foto: Anders Rudäng.

Supervalarbetare nytt för i år

Under arbetet med räkning, kontroll och registrering uppstår hela tiden frågor. Nytt i år är att det finns så kallade supervalarbetare, redo att stå till tjänst. De går runt i varselvästar och kan svara på svåra frågor eller tar frågorna vidare till supervalarbetarkollegorna och i sista hand valledningen.

– Det är väldigt varierat med frågor, säger supervalarbetaren Jonas Åker, som tycker det är väldigt roligt att gå runt och hjälpa till.

– Det kan vara trasiga röstsedlar, otydliga personkryss eller valsedlar som någon har skrivit på. I grunden handlar allt om att vi ska kunna avgöra, utan tvivel, vad väljarens ville med sin röst.

Närbild på en man med orange varselväst. I bakgrunden folk som sitter vid skrivbord och räknar röster. 

I rollen som supervalarbetare har Jonas Åker gått runt och svarat på kluriga frågor från rösträknarna. Foto: Anders Rudäng.

Några siffror från sluträkningen i EU-valet

  • Ungefär 1,3 miljoner röstberättigade bor i Västra Götaland.
  • 1 132 valdistrikt finns i Västra Götaland.
  • 54,68 procent blev valdeltagandet i Västra Götaland.
  • 729 127 röster har sluträknats av Länsstyrelsen.
  • Cirka 250 personer har deltagit i Länsstyrelsens arbete med sluträkningen.
  • 2 gånger per dag har rösträknarna brutit för gemensam pausgympa.
  • Uppskattningsvis 4 000 koppar kaffe har gått åt under sluträkningen.

Om Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar. Länsstyrelsen ansvarar också för sluträkningen av rösterna i Västra Götalands län. Ungefär 250 personer har varit involverade i sluträkningen av rösterna i EU-valet. Sluträkningen har pågått hela veckan, 10–14 juni. Rösträknarna består av medarbetare på Länsstyrelsen och rekryterade personer utifrån.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med valet

Val till riksdag, kommun, region, EU och sametinget

Se en kort film där du får möta två av Länsstyrelsens rösträknare under sluträkningen.

Möt två av våra rösträknare

Ta del av det slutliga resultatet i EU-valet på Valmyndighetens webbplats.

Startsidan, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss