Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen föreslår att regeringen ger tillstånd till vindkraftsparken Mareld

Vindkraftverk som står på rad ute i havet. 

Foto: Mostphotos.

Efter ett drygt års beredning har Länsstyrelsen Västra Götaland landat i att föreslå att regeringen godkänner Mareld Green Energys tillståndsansökan om en vindkraftspark utanför Bohuskusten. Många olika intressen har vägts in.

Regeringen gav för ett drygt år sedan Länsstyrelsen Västra Götaland i uppdrag att bereda Mareld Green Energy AB:s ansökan för vindkraftsparken Mareld. I dag lämnas förslaget över till regeringen. Länsstyrelsen föreslår att regeringen ger tillstånd till en ansökan. Det är regeringen som beslutar i frågan.

Detta är den andra vindkraftsparken till havs som Länsstyrelsen Västra Götaland har berett åt regeringen. Vindkraftsparken Mareld kan ge lika mycket el som 1,2 miljoner hushåll förbrukar på ett år.

– Västra Götaland står inför en genomgripande grön omställning och elektrifiering inom industri- och transportsektorn. För att klara av det tillkommande elbehovet behöver vi hitta en fungerande mix av fossilfria energislag, där vindkraft är en del, säger Jörgen Peters, länsöverdirektör i Västra Götalands län, som beslutat om det förslag som nu har överlämnats till regeringen.

Flera intressen har vägts in

– Vi har vägt in flera olika intressen. Yrkesfiske, sjöfart, fiske, fåglar, undervattensmiljön för tumlare och fisk, landskapsbilden och förhållandet på havsbotten. Vindkraft till havs bygger på en ny teknik och vi ser både möjliga positiva och negativa aspekter. Efter en sammanvägd bedömning har vi landat i att nyttan med Mareld väger tyngre eftersom den både bidrar till att minska klimatpåverkan och är en förutsättning för regional utveckling, säger Monique Wannding, avdelningschef för Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen.

Tillsammans med beslutsförslaget har Länsstyrelsen lyft några frågor som behöver hanteras av regeringen i ett större sammanhang. Det gäller det som rör Försvarsmakten, yrkesfisket och naturvärden i Danmark.

– Ingen elproduktion kan byggas ut utan målkonflikter. Så har det varit historiskt och så är det idag. Hanteras inte målkonflikterna kommer det få betydande negativa effekter på länets regionala utveckling och arbetet för att minska klimatförändringarna, säger länsöverdirektör Jörgen Peters.

Länsstyrelsens arbete har genomförts i en tvärsektoriell beredningsgrupp som belyst relevanta sakfrågor. Under beredningen har myndigheter, intressenter och enskilda haft möjlighet att lämna synpunkter. Därefter har ett sammanvägt yttrande med beslutsförslag tagits fram av beredningsgruppen.

Karta över Bohuskusten och området till havs där vindkraftsparken Mareld är tänkt att placeras. 

Mareld planeras ligga ungefär 40 kilometer väster om Lysekil och Orust och omfattar en yta på cirka 306 kvadratkilometer. Klicka på kartan för att visa den i ett större format.

Fakta

År 2021 producerades 5,7 TWh inom länets gränser. År 2030 är det förmodade elbehovet cirka 33 TWh. År 2045 beräknas behovet vara 55 TWh.

Mareld är den andra vindkraftsparken, efter Poseidon som lämnats in till regeringen för beslut i länet. Mareld skulle kunna bidra med 12 TWh fossilfri el per år. Detta motsvarar el för cirka 1,2 miljoner hushåll under ett år.

Mareld planeras ligga ungefär 40 kilometer väster om Lysekil och Orust och omfattar en yta på cirka 306 kvadratkilometer. Vattendjupet inom området uppgår till 450 meter. Vindkraftsparken kan omfatta högst 165 vindkraftverk som är maximalt 350 meter höga.

Läs mer

Om Länsstyrelsens arbete med havsbaserad vindkraft

På vår webbplats hittar du bland annat yttrande med förslag till beslut och kartor över Marelds placering.

Havsbaserad vindkraft

Den 27 februari lämnades förslaget om Poseidon över till regeringen

Länsstyrelsen föreslår att regeringen ger tillstånd till den havsbaserade vindkraftsparken Poseidon, nyhet från 27 februari 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss