Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

HBTQI-insats för statliga chefer gav insikter

Personer runt dukade bord som lyssnar på en talare som står jämte en bildskärm. 

Tasso Stafilidis var en av föreläsarna på utbildningen för statliga chefer. Han har ett mångårigt engagemang för HBTQI-frågor och var tidigare verksamhetschef för West Pride. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Arbetet med rättighetsfrågor kan påverka långt utanför den egna arbetsplatsen och upprepat bristande bemötande kan skada djupare än man anar. Förra veckans möte för statliga chefer, där fokus låg på HBTQI-frågor, gav deltagarna mycket att ta med sig hem. Länsstyrelsen, som tog initiativ till utbildningsinsatsen, har uppdraget att uppmärksamma villkoren för HBTQI-personer.

Med jämna mellanrum bjuder Länsstyrelsen in chefer för statliga myndigheter, med bas i Västra Götalands län. Förra veckans möte hade fokus på HBTQI-frågor. De flesta myndigheter arbetar redan aktivt med rättighetsfrågor på olika sätt. Ändå var det många som kunde beskriva att förra veckans utbildning gav något mer och tog dem ännu ett steg på vägen i det arbete som enligt Klas Johansson, regionpolischef för Polisregion väst, måste vara ständigt pågående.

Klas Johansson själv säger att han särskilt tog till sig delen om ungas utmaningar. Om hur kulturen på en arbetsplats i förlängningen påverkar de unga som ens medarbetare möter utanför arbetet.

– Det är något vi måste prata mer om inom polisen och vi som chefer visar vägen.

”Alla finns i alla rum”

Magnus Bäckström, enhetschef på Lantmäteriet, lyfte samma del.

– Alla vi möter ungdomar. Om de hör hur snacket går på en myndighet och själva är i en utsatt grupp, vad det än må vara, klart de drar öronen åt sig, säger han och lyfter en annan poäng från föreläsningen som han tar med sig.

– ”Man ska förutsätta att alla finns i alla rum”. Det ska man jämt ha med sig i bakhuvudet. Jag kan garantera att man inte har det, framför allt om man har varit på ett ställe länge, säger han.

Jacob Lidman på RFSL Ungdom var den av föreläsarna som lyfte de ungas perspektiv. Hen blir glad av att höra att många av deltagarna lyfter fram just det.

– Jag tyckte också det var intressant att många berättade hur de redan jobbar en del utåt i mötet med medborgare och sedan reflekterade över att de kan göra mycket mer internt, säger hen.

Upprepningar som skadar

En annan aspekt som flera deltagare lyfter efter föreläsningen är den upprepningseffekt som Mikael Öhman Almén från Forum för levande historia beskrev; hur varje liten brist i bemötandet i sig kanske inte är så allvarlig, men hur summan av dem blir tung att bära.

– Jag skrev upp det i mina anteckningar, hur små saker som upprepar sig i längden blir jobbiga. Jag är själv inte bekväm att använda ordet hen och känner ”måste man det”, men nu tänker jag att man kanske ska överväga att ändra sitt språkbruk fast det är svårt, säger Daniel Thorell ställföreträdande distriktschef på Skogsstyrelsen.

Klara Klingborg, enhetschef på Svenska kraftnät, poängterar vikten av att man inte bara ser till sitt eget utan att man är en del av staten, av helheten.

– Om någon får dåligt bemötande på den ena myndigheten kan det påverka hur den känner även inför andra, säger hon.

– Men min kanske största ”finding” från mötet var det som sades om att det inte alltid är bra att ”behandla lika” utan att vi ska ”behandla alla lika bra”. Och med mer kunskap om olika gruppers villkor kommer jag ha bättre förutsättningar att behandla alla lika bra. Det går inte utan kunskap, säger Klara Klingborg.

Personer sitter runt ett bord och samtalar. 

Utbildningen bidrog till reflekterande samtal runt borden. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Bättre koll på kunskapskällor

Kristina Olsson platschef på Plikt- och prövningsverket lyfte just möjligheten till mer kunskap.

– Jag hade inte kännedom om allt myndigheten Forum för levande historia erbjuder. Jag var tvungen att direkt leta fram och läsa på mer om myndigheten och där finns mycket material som man kan använda gratis, säger hon.

Flera deltagare lyfte den höga kvaliteten på dem som föreläste.

– Jag blev väldigt positivt överraskad, säger Daniel Thorell ställföreträdande distriktschef på Skogsstyrelsen.

– Jag hade inga särskilda förvändningar, men kände efteråt ”vad bra det här var”. Det var bra att Sten (Tolgfors) först underströk vikten av frågan. Det satte ribban. Sen var det väldigt bra presentationer. De var informativa och som åhörare var det nästan underhållande att lyssna på dem. Det var bra att det var som en ren utbildning, eftersom vi är många som har en massa frågor och ibland ren okunskap, säger han.

Personer runt dukade bord lyssnar på landshövding Sten Tolgfors som står och pratar. 

Landshövding Sten Tolgfors inledde med att betona vikten av att bidra aktivt till att förbättra situationen för HBTQI-personer. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Rundabordsamtal blev verkstad

Upprinnelsen till förra veckans möte på residenset var en kväll i höstas då landshövdingen hade bjudit in representanter från länets HBTQI-organisationer och företrädare för delar av offentligheten i Västra Götaland till rundabordssamtal i residenset. Tanken var att dela världsbild och tillsammans se vad det offentliga kan göra för att förbättra situationen för HBTQI-personer.

Jacob Lidman på RFSL Ungdom var med den kvällen.

– Jag vill ge Länsstyrelsen och Sten (Tolgfors) en stor eloge för att han bjöd in till rundabordssamtal i november, och till alla för att det verkligen blev något av det. Det är lätt annars att det stannar där och rinner ut i sanden. Här blev något konkret som kan leda till något framåt, säger hen.

Hen tycker att Länsstyrelsen i Västra Götaland nu inte ska nöja sig med att vara stolta över.

– Det blev bra, men nu måste man också se till att sprida arbetssättet till andra länsstyrelser i landet, avslutar hen.

Länsstyrelsen uppmärksammar Pridemånaden juni

I juni uppmärksammas den årliga Pridemånaden runt om i världen. Den 10 juni hissar Länsstyrelsen regnbågsflaggan på länsresidenset i Göteborg, för att visa vårt engagemang för allas lika värde och rättigheter. Samma dag inleds West Pride i Göteborg, där Länsstyrelsen medverkar med en öppen föreläsning på temat ”Hur skapar vi en trygg och inkluderande skolgång för HBTQI-elever?”.

Länsstyrelsen deltar också i Prideparaden under West Pride den 15 juni. Då tågar vi med budskapet "Staten för likabehandling och mänskliga rättigheter".

Länsstyrelsen har uppdraget att arbeta för att de mänskliga rättigheterna får genomslag på regional och lokal nivå. HBTQI-personer är en viktig målgrupp i arbetet med mänskliga rättigheter. Under året arbetar Länsstyrelsen på olika sätt med att uppmärksamma villkoren för och ge stöd till HBTQI-personer. Utbildningen av statliga chefer är en del av detta.

HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Mänskliga rättigheter och demokrati Länk till annan webbplats.

West Pride-seminarium 10 juni: Hur skapar vi en trygg och inkluderande skolgång för HBTQI-elever? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss