Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

400 miljoner till bättre vattenmiljö – nu går startskottet för EU Improve Aquatic Life

Ålgräsplantor på solbelyst sandbotten. Forskarnas måttband syns också till höger i bilden.

Foto: Eduardo Infantes

Förra veckan klubbade EU finansieringen till ett av Europas största projekt för att restaurera vattenmiljö och Länsstyrelsen Västra Götaland är med. Närmare 400 miljoner kronor till fler än 500 olika åtgärder i sjöar, vattendrag och kustvatten i södra Sverige. Hurra!

Största projektet någonsin

– Det är oerhört glädjande och smått fantastiskt att vi på första försöket fick till ett sådant här stort projekt. Det här är faktiskt det största Life Nature-standardprojekt någonsin, så här mycket pengar är ovanligt att få. Men vi har en bra plan och det kommer att vara en mycket god investering för framtiden, säger Mikael Ljung, fiskbiolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Projektet, som har fått namnet Improve Aquatic LIFE, startar i höst och pågår sju år framöver. Hundratals olika insatser och forskning kommer att genomföras i olika vattendrag och kustvatten i södra Sverige.

– Tack och lov är vi många partners i projektet som kommer att hjälpas åt med detta. Vi samlar en bred kompetens och det är en stor fördel att myndigheter, forskning och ideella organisationer jobbar tillsammans, säger Mikael Ljung.

500 åtgärder och 17 partners

Under sju år ska de 17 organisationer som gemensamt driver projektet genomföra fler än femhundra åtgärder i 20 vattendrag och på kusten. Det handlar om att allt från att ta bort vandringshinder till att återskapa svämplan, restaurera våtmarker och återställa livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande djur i vattendrag och kustvatten.

Ålgräsängar och levande vattendrag i Västra Götaland

Nu planeras för fullt runt om i landet, hos de organisationer och myndigheter som är med. Om sju år ska arbetet vara klart!

– Här i Västra Götaland planeras en rad insatser. Länsstyrelsen ansvarar för att genomföra ett par och Sportfiskarna och Naturvårdsverket ansvarar för andra. Dessutom kommer universiteten i Karlstad och Göteborg samla in kunskap och mäta effekten, säger Mikael Ljung.

Insatser i Västra Götaland inom projektet

  • Återskapa flera hektar ålgräsäng på grunda bottnar söder om Stenungsund. Ålgräsängar, med sitt myller av liv, är viktiga för hela kustekosystemet. De skyddar stränder mot erosion, binder kol, minskar övergödningens effekter och gör vattnet klarare.
  • Ta bort vandringshinder och skapa fiskvägar i vattendrag. Projektet har särskilt fokus på vandrande arter som lax, havsnejonöga och ål – arter där situationen bedöms som allvarlig. Men att öka konnektiviteten, det vill säga göra så att vattendrag och sjöar hänger ihop i större vattensystem, gynnar många fler arter än så.
  • Återintroducera flodpärlmussla i vattendrag där de minskat kraftigt. Flodpärlmussla, som idag är starkt hotad, är viktig för ekosystemet. Musslorna fungerar som vattendragens reningsverk och bidrar till vattenkvalitet och biologisk mångfald.
  • Återskapa våtmarker, så att vattnet inte rinner undan så fort vid höga flöden. Att återställa den naturliga hydrologin minskar risk för såväl översvämningar som torka i ett förändrat klimat. Våtmarker binder också mycket kol.
  • Återställa vattendrag där sten, av olika anledningar har rensats bort. Lägga tillbaka sten och skapa strukturer, till exempel med död ved, för att få tillbaka naturliga livsmiljöer för fisk och andra djur i vattendragen.

Projektpartners

Nio länsstyrelser: Skåne (projektsamordnare), Västra Götaland, Värmland, Halland, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland.

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Helsingborgs kommun, Tingsryds kommun och Sportfiskarna.

Finansieras av

EU (60%), Havs- och vattenmyndigheten (22,5%), Naturvårdsverket (5%) och övriga partners (sammanlagt 12,5%).

Kontakt

Mikael Ljung

Fiskbiolog

Beatrice Alenius

Marin naturvetare

Björn Lagerdahl

Vattensamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss