Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för klimatinvesteringar – den 3 juni öppnar Klimatklivet åter för ansökningar

Laddstolpar för elbilsladdning. 

Foto: Mostphotos.

Intresset för klimatinvesteringar med stöd av Klimatklivet är fortsatt stort i Västra Götaland. Under årets första ansökningsomgång fick Länsstyrelsen in hela 154 ansökningar. Flest ansökningar gällde publika laddstationer. Den 3 juni öppnar Klimatklivet åter för ansökningar.

Klimatklivet kan ge upp till 70 procent i stöd för klimatinvesteringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer, däremot inte av privatpersoner.

Årets första ansökningsomgång omfattade tre stödområden:

  • Publika laddstationer
  • Publika vätgastankstationer
  • Vanliga Klimatklivsåtgärder

Störst intresse för publika laddstationer

154 ansökningar kom in till Länsstyrelsen under årets första ansökningsomgång, motsvarande drygt 1 miljard kronor i önskat stöd. Nu kommer Naturvårdsverket besluta om vilka satsningar och hur mycket stöd som ska beviljas.

Flest ansökningar, 89, gällde stöd för publik laddinfrastruktur. Bland annat planeras satsningar på laddstationer i Alingsås, Götene, Skövde och Uddevalla kommuner. Övriga 65 ansökningar handlade om stöd för vanliga klimatklivsåtgärder, till exempel investeringsstöd för elektrifiering av fartyg, produktionsanläggning för vätgas och energikonverteringar i form av byte från fossila uppvärmningsalternativ.

Länsstyrelsen fick inte in några ansökningar om stöd för investeringar i publika tankstationer för vätgas.

– Men vi vet att det finns ett intresse även för denna typ av klimatsmart infrastruktur. I dag planeras och byggs det redan 11 vätgastankstationer runt om i länet som alla kommer stå klara under 2024 och 2025, säger Helena Sandmer, samordnare för Klimatklivet på Länsstyrelsen Västra Götaland

Klimatklivet öppnar igen 3 juni

Den 3 juni öppnar årets andra ansökningsomgång i Klimatklivet. Fram till den 11 juni går det att söka stöd för vanliga klimatklivsåtgärder. Den som är intresserad av stöd för publik laddinfrastruktur får ge sig till tåls till hösten.

I november kommer även en tredje ansökningsomgång för det vanliga klimatinvesteringsstödet.

– I år och de kommande två åren, finns det extra bra möjligheter inom Klimatklivet. Årets nationella budget är på hela 5 miljarder kronor, och för 2025 och 2026 ligger den nationella budgeten på 3 miljarder vardera, säger Helena Sandmer.

Energimyndigheten ger stöd till laddning av tunga fordon

Sedan 6 maj finns också möjlighet att söka stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur för tunga vägtransporter vid terminaler, lager, återvinningscentraler och liknande platser som är öppna för tillträde för alla transportörer (ibland kallade semipublika platser). Stödet riktar sig till hamnar, fastighetsägare, logistikföretag, med flera och gäller investeringar i laddstationer för laddning i samband med lastning, lossning och service. Stödet går att söka hos Energimyndigheten fram till 31 oktober 2024.

Kort om Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Investeringarna stärker även Sveriges självförsörjningsgrad och gör oss bättre rustade för framtiden. Du som vill göra en klimatsmart investering kan få stöd på upp till 70 procent av investeringskostnaden. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer. Länsstyrelsen handlägger stödansökningarna som sedan beslutas av Naturvårdsverket.

Läs mer om stödet och hur du söker på Länsstyrelsens webbplats:

Klimatinvesteringsstöd

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss