Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Botkyrkas erfarenheter av Think Pink ger lärdomar i arbetet mot avfallsbrottslighet

En grupp personer med gula västar står i en ring vid en lastbilsparkering. 

Vid mötet i Borås genomfördes samordnade kontroller av avfallstransporter. Förutom kommunerna deltog polis, Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen som har rollen att stötta samarbetet. Foto: Yusra Moshtat.

– Vi vet att den illegala avfallshanteringen är ett sätt för kriminella att tjäna stora pengar och vi måste gå samman för att motverka den negativa nationella utvecklingen, säger Susanne Söderlund på Borås Stads miljöförvaltning, efter besöket där Botkyrka kommun berättade om hur de drabbats av det brottsmisstänkta bolaget Think Pink. Länsstyrelsen deltog på på dagarna och har rollen att stötta samarbetet.

Botkyrka kommun besökte förra veckan Borås Stad under två dagar för att utbyta erfarenheter kring transporter av illegalt avfall. Under besöket hölls också möte med Södertälje kommun som har god erfarenhet av just tillsyn av avfallstransporter. Besöket resulterade bland annat i en rad goda råd och checklistor som Borås Stad kommer att använda vid kontroller av avfallstransporter.

– Tillsyn av avfallstransporter är för oss, liksom för många andra kommuner, ett nytt inslag för att förhindra avfallsbrottslighet. Vi vet att den illegala avfallshanteringen är ett sätt för kriminella att tjäna stora pengar och vi måste gå samman för att motverka den negativa nationella utvecklingen. Genom att samarbeta utbildar vi varandra. Det är tillsammans som vi verkligen kan göra skillnad och göra det osynliga synligt, säger Susanne Söderlund utvecklingsledare på Miljöförvaltningen i Borås Stad.

Varför just Botkyrka?

Under 2020 drabbades flera kommuner, bland annat Botkyrka, Eskilstuna, Flen, Gullspång, Haninge, Huddinge, Håbo, Laxå, Norberg, Norrtälje, Skövde, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Östhammar av en av de största miljöbrottshändelserna i landet. Företaget NMT Think Pink visade sig ha överträtt en rad regler och lagar för avfallshantering, vilket orsakat utsläpp av höga halter miljögifter.

– De erfarenheter som Botkyrka har byggt upp i och med denna händelse, och i deras övriga arbete med att främja god konkurrens, kan andra kommuner dra lärdomar av för att upptäcka och motverka oseriösa aktörer. Botkyrka är därför en självklar kommun att samverka med. Det vi tar med oss efter dessa dagar är ovärderligt i vårt arbete framöver, säger Susanne Söderlund.

Samordnade kontroller

Under mötet förra veckan genomfördes samordnad kontroll av avfallstransporter. Med på kontrollerna var polisen, Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun och inspektörer från Borås Stad. Den samlade uppfattningen är att det krävs mer resurser på plats och att det krävs mer av oanmälda kontroller.

– Vi blev också varse att det krävs kunskap om trafiksäkerhet för att undvika personskador och noga planering och struktur. Uppdelning av team och flygfoton över de områden där tillsyn ska äga rum är andra viktiga faktorer vi tog med oss. Vi känner oss tryggare nu inför hur vi ska planera och genomföra denna typ av kontroller, fortsätter Susanna Söderlund.

Den gemensamma tillsynen resulterade bland annat i åtta åtalsanmälningar. För Miljöförvaltningen i Borås och Myndighetssamverkan planeras nya samordnade insatser av avfallstransporter under resten av året.

Länsstyrelsen ska underlätta för kommunerna

Under 2022 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att arbeta aktivt mot avfallsbrottslighet. Ett arbete som görs i samverkan med andra myndigheter som till exempel Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Polisen och kommunerna. Uppdraget ska öka kunskapen och medvetenheten kring avfallsbrottslighet hos kommunerna och ge kommunerna stöd och vägledning i arbetet mot avfallsbrottslighet.

– Under insatsen förra veckan var jag och Länsstyrelsens representant för gränsöverskridande transporter med och gav vägledning och kunskap i arbetet mot avfallsbrottslighet. Vårt arbete går ut på att underlätta för kommunerna att upptäcka det brottsliga. Stödet vi ger ska stärka deras förmåga att bekämpa avfallsbrottslighet och minimera den samhällspåverkan som en omfattande avfallsbrottslighet medför, säger Yusra Moshtat, samordnare för avfallsbrottslighet på Länsstyrelsen.

Om Think Pink

2012 startade företaget NMT Think Pink sin verksamhet. Affärsidén var att hantera bygg- och rivningsavfall. Företaget har haft en laglig fasad och anläggningarna har haft regelbunden tillsyn.

Under 2020 väcktes misstankar om regelöverträdelser i samband med en avfallsbrand. Till exempel har elektronik och leksaker lagts öppet tillsammans med byggavfall. Den misstänkt otillåtna avfallshanteringen har enligt åklagaren lett till utsläpp av höga halter av PCB7, PAH-H, bly, kvicksilver och arsenik.

De kommuner som är drabbade är Botkyrka, Eskilstuna, Flen, Gullspång, Haninge, Huddinge, Håbo, Laxå, Norberg, Norrtälje, Skövde, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Östhammar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss