Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövding Sten Tolgfors ska söka lösning kring järnväg Borås-Göteborg

Porträttbild på landshövding Sten Tolgfors. 

Landshövding Sten Tolgfors ska på regeringens uppdrag söka en lösning för järnvägssträckan Göteborg– Borås. Foto: Henrik Brunnsgård

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Västra Götaland och landshövding Sten Tolgfors i uppdrag att sondera förutsättningarna att genomföra åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås.

Trafikverket fick i oktober 2023 i uppdrag av regeringen att planera för åtgärder i järnvägssystemet mellan Göteborg och Borås. Trafikverket vände sig nyligen till regeringen och meddelade att det för närvarande inte finns förutsättningar att komma vidare med planeringsarbetet. Härryda kommun också vänt sig till regeringen och bett den tillsätta en förhandlingsperson.

– Nu får landshövding Sten Tolgfors i uppgift att försöka hitta en lösning för järnvägen som kan få större uppslutning i regionen. I en länsstyrelses uppgifter ingår att inom sin verksamhet främja samverkan mellan olika aktörer i länet och det finns därför goda skäl att ge länsstyrelsen detta uppdrag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– Uppdraget från regeringen ger en tydlig möjlighet för Västsverige att åstadkomma en mycket viktig infrastruktursatsning. Ska vi – berörda kommuner, Västra Götalandsregionen, Trafikverket och näringslivet – tillsammans lyckas behövs ömsesidig förståelse bland aktörerna och vilja att nå fram, säger landshövding Sten Tolgfors.

– Det finns frågor att besvara i sak, men det viktigaste är vår vilja att komma överens. Några avgörande nya faktorer eller lösningar står sannolikt inte att finna i nya utredningar.
Uppdraget ska redovisas så snart som möjligt dock senast den 30 augusti i år, säger han.

– Tiden, 3 månader, är knapp, med tanke på sommaren. Det ställer krav på alla oss involverade. Men tiden har hittills inte löst frågan åt oss, frågan har funnits i ett antal år. Jag kommer att inrikta mig på att möta samtliga involverade aktörer – berörda kommuner, regionen och näringslivet – för att söka en lösning på åtgärder i järnvägssystemet Göteborg-Borås.

Syftet med arbetet är framför allt att förbättra förutsättningarna för arbetspendling i regionen och anslutning till Landvetters flygplats.

– Om det inte är möjligt att finna en lösning, så har Länsstyrelsen genom uppdraget möjlighet att sondera kring andra genomförbara infrastrukturåtgärder i Västra Götalands län, avslutar Sten Tolgfors.

Landshövding Sten Tolgfors ska söka lösning för järnvägssträckan Göteborg–Borås, regeringen Länk till annan webbplats.

Uppdrag att sondera förutsättningar för åtgärder i infrastrukturen i Västra Götalands län, regeringen Länk till annan webbplats.

Nu avgörs var Göteborgsregionen ska kunna växa

Sten Tolgfors skriver om sitt uppdrag att söka en lösning för järnvägssträckan Göteborg-Borås. Publicerad 28 maj 2024.

Nu avgörs var Göteborgsregioinen ska kunna växa

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss