Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Debatt: Varje val är en möjlighet

En hand stoppar ner ett valkuvert i en valurna. 

"Att delta i val är att visa att möjligheten att rösta är viktig. Demokratins legitimitet stärks av högt valdeltagande", skriver landshövding Sten Tolgfors och länsöverdirektör Jörgen Peters i en debattartikel. Foto: Phia Bergdahl.

Sverige rankas som ett av världens mest demokratiska länder. Det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka. Förra riksdagsvalet innebar ett trendbrott med minskat valdeltagande, globalt är demokratin på tillbakagång och det finns stater som vill undergräva tilliten till demokratin i Europa.

Det skriver Sten Tolgfors, landshövding, och Jörgen Peters, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen Västra Götaland, i en debattartikel som publicerades i Bohusläningen den 23 maj 2024.

Länsstyrelsen är en del av det svenska demokratiska maskineriet. Vi räknar röster, vi fastställer valresultat och vi har i uppdrag att främja demokratiska värden. Det är en uppgift vi tar på största allvar. Därför vill vi uppmärksamma en utveckling som väcker oro och som kräver handling.

Allt fler unga ifrågasätter demokratin

Allt fler unga ifrågasätter demokratin och dess kapacitet att lösa nutidens kriser. Enligt siffror från senaste Ungdomsbarometern har andelen unga som anser sig ha stora möjligheter att påverka samhället nästan halverats sedan 2019. 19 procent av unga killar tar helt eller delvis avstånd från synen att demokrati i alla lägen är bästa systemet för att styra ett samhälle. 2021 var motsvarande siffra 12 procent. Mer än varannan ung instämmer helt eller delvis i påståendet “Politikerna kan inte lösa problemen som finns i Sverige”.

56 procent av unga säger att de ser mörkt på samhällets framtid. Samtidigt har ungas intresse för samhällsfrågor sjunkit. I dag uppger 37 procent av västsvenska ungdomar att de är ganska eller mycket intresserade av samhällsfrågor, jämfört med 50 procent år 2018.

Uppåtgående trend bruten

Valdeltagandet i Sverige är generellt högt, men i föregående val bröts en tjugoårig trend av växande valdeltagande och skillnaderna mellan valkretsar är stora. I Västra Götaland sjönk valdeltagandet från 87 procent år 2018 till 84 procent år 2022. Allra mest sjönk valdeltagandet i socioekonomiskt utsatta områden. Det är en djupt allvarlig utveckling när vi i Västra Götaland har valkretsar där under 40 procent av väljarna använder sin rösträtt (valet till kommunfullmäktige 2022). Samma problem ses runt om i Sverige där valdeltagandet i somliga valkretsar föll med över 20 procentenheter.

Vi ser också skillnader i valdeltagande mellan storstäder och landsbygdskommuner. I Europaparlamentsvalet 2019 låg storstäderna i snitt på drygt 60 procents valdeltagande, medan landsbygdskommuner utan besöksnäring låg på knappt 48 procent. Samtidigt påverkar EU en stor del av den vår lokala- och regionala politik som präglar våra samhällen.

Att delta i val är att visa att möjligheten att rösta är viktig. Demokratins legitimitet stärks av högt valdeltagande.

Demokrati på tillbakagång

Demokratin är internationellt på tillbakagång. Under 70-, 80- och 90-talet ökade antalet demokratier i världen kraftigt, i den så kallade tredje demokratiseringsvågen. I dag är vi, enligt forskning på V-dem, tillbaka på 1985 års nivåer, där 71 procent av världens befolkning lever i en auktoritär stat. De senaste 39 årens framsteg är utraderade. Det är en allvarlig utveckling när censuren av media ökar, den akademiska friheten minskar, yttrandefriheten och mötesfriheten inskränks. Sanningen relativiseras och grupper ställs mot varandra.

Valsystem ifrågasätts när valresultat ogillas. Det finns flera exempel på hur valsystem och rösträkning ifrågasatts när valresultat inte accepteras. Detta drogs till sin spets vid stormningen av kongressen i Brasilien liksom av Capitolium i USA.

Länsstyrelsen – en garant för fria och öppna val i länet

Demokratin bygger på att vi får göra vår röst hörd, men den innebär också ett ansvar att acceptera andras vilja och åsikt även när den inte är desamma som vår.

Auktoritära stater har intresse av att störa vår demokrati. Sverige och Europa går till Europaparlamentsval i en tid med ett fullskaligt krig i närområdet, efter det olagliga ryska anfallskriget mot Ukraina. Ryssland använder informationsoperationer, desinformation och påverkanskampanjer för att polarisera, splittra och försvaga demokratiers legitimitet. Det finns risk för att ledare och kandidater undergrävs.

Offentliga aktörer som Länsstyrelsen ska försvara demokratin genom att säkerställa att valet kan genomföras precis så fritt och öppet som grundlagen säger. Röster ska tas emot, hanteras och räknas, samt ett valresultat fastställas på sätt som inte kan ifrågasättas. Detta för att alla väljare ska kunna acceptera och lita på valresultatet – också om och när det går emot den egna övertygelsen.

Valresultat kan människor förhålla sig positiva eller negativa till, men valsystemet och det sätt val genomförs på ska alla kunna känna förtroende för.

Sten Tolgfors, landshövding vid Länsstyrelsen Västra Götaland

Jörgen Peters, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen Västra Götaland

Porträttbild på landshövding Sten Tolgfors

Landshövding Sten Tolgfors. Foto: Anders Rudäng.

Porträttbild på länsöverdirektör Jörgen Peters. 

Länsöverdirektör Jörgen Peters. Foto: Anders Rudäng.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss