Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

”Vi vet vad som fungerar – nu behöver vi göra mer av det”

En man och två kvinnor står och samtalar i ett konferensrum.

Johan Strömberg, avdelningschef och skolchef i Skövde kommun, och Izla Garis, integrationssamordnare i Mölndal Stad, samtalar med Birgitta Guevara, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen som ordnade en samrådsdag med fokus på arbetsmarknadsintegration. Foto: Kirsten Brogaard.

Det var en av slutsatserna när närmare hundra representanter från ett fyrtiotal av länets kommuner samlades för att diskutera integration och vägar till jobb för utrikes födda.

– Det pågår så mycket lyckat och innovativt arbete i länet där resultaten inte låter vänta på sig. De som står långt från arbetsmarknaden får jobb med hjälp av enkla, välbeprövade och egentligen självklara metoder, säger Birgitta Guevara, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen hade bjudit in till en samrådsdag, där integration med särskilt fokus på arbetsmarknadsintegration var den röda tråden. Dagen bjöd på flera exempel på insatser som stärkt möjligheterna för utrikes födda som stått lite längre från arbetsmarknaden. Att erbjuda tid för vägledning och coachning, och att anpassa utbildningar efter individernas förutsättningar, var några av framgångsfaktorerna som lyftes.

Nya yrkestitlar jämnar ut glappet i Skövde

Skövde är en kommun som sticker ut i sammanhanget. Kommunen har valt att inrätta nya roller och titlarna serviceassistent och enhetsassistent. På så sätt har man kunnat jämna ut glappet mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Man kallar det Skövdemodellen.

Johan Strömberg, avdelningschef och skolchef i Skövde har arbetat med att införa de nya yrkestitlarna och rollerna på förskolor och skolor.

– Få med er både de berörda verksamheterna och politik och fackförbund direkt. Den här typen av satsningar kräver budget från politiken och fackförbunden måste involveras när man tar fram nya yrkestitlar. Det är mitt bästa tips, sa han.

Lätt att missa arbetsgivarna

Arbetsgivarna behöver också utbildning, det är lätt att glömma bort det och bara fokusera på att utbilda individerna som behöver jobb, säger Izla Garis, integrationssamordnare i Mölndals Stad.

– Det är viktigt att se helheten och våga vända på frågan och jobba för att inkludera på alla arbetsplatser på alla nivåer. Från kommunledning och chefer till medarbetare. Det gäller både i offentlig och privat sektor, sa hon.

På plats fanns ett hundratal personer som arbetar inom vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad vid 40 av länets 49 kommuner.

– Alla vi som arbetar med de här frågorna behöver samverka systematiskt och effektivt – det är en nyckel, menar Birgitta Guevara.

Hela programmet för dagen som genomfördes 15 maj hittar du på Länsstyrelsens webbplats:

Länsgemensamt delregionalt samråd

Om Länsstyrelsens uppdrag inom integration:

Integration

Att Västra Götaland har en väl utvecklad samverkansstruktur inom integrationsområdet var något som uppmärksammades när statssekreterare Erik Scheller besökte Göteborg och Länsstyrelsen den 17 maj.

Samverkan kring integration uppmärksammas

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss