Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samverkan kring integration uppmärksammas

En person står framför två rullvepor och visar upp en surfplatta med webbplatsen InformationSverige.

Integrationsutvecklare Danny Eriksson arbetar med den nationella webbplatsen Informationsverige.se som Länsstyrelsen Västra Götaland driver på uppdrag av regeringen. Foto: Länsstyrelsen.

Idag, 17 maj, kommer statssekreterare Erik Scheller till Göteborg för att få veta mer om Länsstyrelsens uppdrag inom integrationsområdet. Särskilt intressant i Västra Götaland är arbetet med webbplatsen informationsverige.se och länets väl utvecklade regionala samverkansstruktur.

Erik Scheller är en av två statssekreterare hos arbetsmarknads och integrationsminister Johan Pehrson. Erik Schellers ansvarsområden är integration, arbete mot utanförskap, analysfrågor och internationella frågor.

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället.

Besöket inleds på Welcome House

Porträttbild på statssekreterare Erik Scheller.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statssekreterare Erik Scheller (bilden till höger) inleder sitt besök på Welcome House i Göteborg där nyanlända kan träffa samhällsvägledare, boendevägledare och studie- och yrkesvägledare.

Efter en lunch på residenset kommer Länsstyrelsen berätta om det nationella uppdraget med webbplatsen informationsverige.se, med samhällsinformation på 11 språk. Länsstyrelsen Västra Götaland utvecklar och förvaltar webbplatsen för samtliga länsstyrelser.

Värdefull samverkan sedan 2007

Representanter från Länsstyrelsen Västra Götaland kommer också berätta om den regionala samverkan som länet haft inom integrationsområdet sedan 2007.

– Vårt län är speciellt eftersom det har så många kommuner. För att hantera det på ett bra sätt har vi byggt upp en struktur där vi arbetar både regionalt och delregionalt. Genom regelbundna samråd på olika nivåer ser till att lösa ut frågor så att vi inte arbetar parallellt och så att rätt fråga hamnar på rätt plats, berättar Pia Falck, chef för enheten för Integrationsfrågor på Länsstyrelsen Västra Götaland.

I strukturen engageras länets samtliga kommuner och högre chefer från berörda myndigheter. Pia Falck berättar att det har visat sig vara värdefullt vid flera tillfällen.

– När Ukrainakriget slog till hade vi redan snabba kontaktvägar. Vi drog igång lunchmöten med alla kommuner där vi kunde svara på frågor eller klargöra om vi inte visste något i frågan. På det sättet kunde vi undvika ryktesspridning. Vi kunde också nå svårnådda grupper, något som var viktigt även vid pandemin.

Länsstyrelsens uppdrag inom integrationsområdet

Länsstyrelsen ska stärka kommuners beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända och har i övrigt uppdrag inom bland annat bosättning, regionala samverkan, ensamkommande barn, samhällsorientering, statsbidrag för kommuner och aktörer inom det civila samhället.

För 2024 disponerar länsstyrelserna totalt 139 miljoner kronor till insatser för nyanlända, asylsökande, personer som omfattas av massflyktsdirektivet och ensamkommande barn.

Länsstyrelsen Västra Götaland ansvarar för den nationella webbplatsen Informationsverige.se med information om det svenska samhället på 11 språk.

Integration

Webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss