Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möjliggörande arbete bakom viktigt spadtag

Fem personer i bygghjälmar och västar med spadar i handen. Bilden symboliserar det första spadtaget för elnätet som byggs vid den kommande batterifabriken i Mariestad. 

Landshövding Sten Tolgfors (i mitten) var med och tog det första spadtaget för bygget av elnätet som ska försörja den kommande batterifabriken i Mariestad. Foto: Ellevio.

På måndagen togs ett viktigt spadtag för klimatet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har aktivt arbetat för att vara möjliggörare i den process som lett till att Ellevio nu kan påbörja bygget av det elnät som ska försörja Volvos batterifabrik i Mariestad.

I augusti 2022 lanserade Volvo AB planerna på att bygga en batterifabrik utanför Mariestad. Batterierna är en förutsättning för den elektrifiering av transporter som kan minska klimatpåverkande utsläpp från våra fordon. Det är därför en viktig del av den gröna omställningen och regionala utvecklingen, som är ett prioriterat område för Länsstyrelsen.

Tillståndsprocessen för den anslutande elledningen till batterifabriken i Mariestad blev också ett projekt i sig, utifrån ett regeringsuppdrag för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad.

– Tillsammans med Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och Ellevio har vi på Länsstyrelsen Västra Götaland arbetat kring anslutningen av batterifabriken. Det arbetet har lett till nya arbetssätt, vilket förhoppningsvis medverkar till kortare ledtider i liknande projekt framöver, säger Annah Lintorp, handläggare på klimat- och miljömålsenheten.

Samverkan ska snabba på utvecklingen av elnätet

2022 startade också Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Västra Götalandsregionen och Svenska Kraftnät samverkansytan ACCEL, för att på ett mer generellt plan säkra att aktörer och myndigheter drar åt samma håll.

– Vi såg redan då att stora investeringar var gång. För att de ska kunna realiseras krävs att tillgången på el och överföringskapacitet matchar behoven, säger Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götaland.

Samtal om utmaningar och lösningar i elektrifieringen

På spadtaget utanför Mariestad följde en eftermiddag med seminarium. Två paneler, där landshövding Sten Tolgfors var del av den ena, samtalade kring hur vi får elen att räcka till och vilka politiska initiativ som behövs för att elektrifieringen av industrin ska vara möjlig.

Fyra personer står och samtalar på en scen vid ett panelsamtal. En av deltagarna är landshövding Sten Tolgfors. 

Landshövding Sten Tolgfors deltog i ett panelsamtal med efterföljande rundabordssamtal. Foto: Ellevio.

Efter bjöds landshövdingen och representanter från olika aktörer kring arbetet med elektrifieringen in tills rundabordssamtal. Syftet var att skapa en gemensam bild av utmaningarna, de viktigaste lösningarna i Skaraborg, samt delar där det behövs samverkan regionalt och nationellt

Den regionala plattformen ACCEL fanns på plats som mottagare av förslag och initiativ.
Det talades mycket om behovet av en berättelse som sätter omställningen i sitt sammanhang samhällsekonomiskt. Den gröna omställningen är inte bara en fråga för industrin, utan påverkar hela samhället!

– Vi behöver tydliggöra vad kostnaden blir för en försenad omställning, säger landshövding Sten Tolgfors.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss