Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möt det nya insynsrådet

Porträttbilder på sex av ledamöterna i Länsstyrelsens insynsråd. 

Ordförande och ledamöter i nya insynsrådet. Överst från vänster: Sten Tolgfors, landshövding och ordförande i insynsrådet, Per Cramér, professor och rektor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Peter Hederstedt, överste och chef för Västra Militärregionen, Klas Johansson, regionpolischef på Polismyndigheten, Sofia Karlsson, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund Västra Götaland, Tomas Kåberger, professor på Chalmers tekniska högskola, Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen, Johan Trouvé, VD för Västsvenska Handelskammaren.

Regeringen har utsett de personer som under de kommande tre åren ska säkra demokratisk insyn och medborgerligt inflytande på Länsstyrelsen. Ledamöterna i Insynsrådet har också en viktig uppgift att ge landshövdingen råd.

– Jag är väldigt glad att få välkomna ett nytt insynsråd – det första jag nominerat som landshövding. Den bredd och djupa kunskap som dessa ledamöter besitter, var och en för sig och gemensamt, kommer vara ett ovärderligt stöd för mig, och därmed också för vår länsstyrelse. Jag ser fram emot våra kommande överläggningar och diskussioner, säger landshövding Sten Tolgfors.

Det nya insynsrådet sitter perioden 1 mars 2024 till 28 februari 2027. Insynsrådet ska ha högst åtta ledamöter, inklusive landshövdingen som är ordförande för rådet.

Ledamöterna i insynsrådet utses av regeringen på förslag av landshövdingen. Inför denna nya period har regeringen haft möjlighet att själv nominera tre ledamöter med statlig förankring. De ska kunna ha insyn och ge råd utifrån ett brett perspektiv vad gäller statens intressen i länet.

Bland insynsrådets ledamöter finns flera som har fått ett förnyat förtroende sedan förra treårsperioden. Det gäller ledamöterna Sofia Karlsson, Lantbrukarnas Riksförbund, Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen, Tomas Kåberger, professor Chalmers tekniska högskola och Klas Johansson, regionpolischef. Överse Peter Hederstedt, chef för Västra militärregionen går från adjungerad ledamot till ordinarie ledamot.

Johan Trouvé gör comeback

VD för Västsvenska Handelskammaren Johan Trouvé, som suttit i insynsrådet tidigare, gör comeback. Han tycker att rådet är viktigare än någonsin.

– Länsstyrelsen har en nyckelroll i regionens utveckling och den stora gröna omställning vi står inför. I den myndighetsutövning som Länsstyrelsen gör kan vi i rådet komma med goda råd och ge inspel. Kanske kan det göra så att Länsstyrelsen kan sköta sitt arbete både smidigare och effektivare, vilket gör det smidigare och effektivare för företagen, säger Johan Trouvé.

Han tror att det inte bara handlar om inspel från rådet till Länsstyrelsen.

– Jag kan också ta med mig inspel från Länsstyrelsen till företagen, så att företagen får större förståelse för hur en myndighet agerar och hanterar olika frågor. Bättre insikt hos företagen kan göra processerna enklare, tror Johan Trouvé.

En helt ny ledamot

Helt ny i ledamot i rådet är rektorn för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, professor Per Cramér. Han har dock lång erfarenhet av insynsrådsarbete vid bland annat Domarnämnden och Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier).

Som tidigare deltar också länsöverdirektören, personalrepresentanter med i form av ordföranden för SACO-S och ST vid Länsstyrelsen, samt chefen för internrevisionen i rådets möten.

– Ledamöterna reflekterar på ett bra sätt Länsstyrelsens prioriteringar – civilt försvar, demokrati och regional utveckling/grön omställning. När insynsrådet sammanträder fylls rummet av en tvärvetenskaplig erfarenhet till gagn för oss på myndigheten och, i förlängningen, länets medborgare. Tillsammans med våra fackliga företrädare och internrevisorn är detta en mycket viktig strategisk gruppering, säger analytiker Kristina Körnung, länsledningens kansli.

Totalförsvaret tema för första mötet

Det nya insynsrådets första möte hålls idag, den 15 mars. Varje möte har, sedan en tid tillbaka, olika teman. Detta har vid utvärdering av rådets arbete visat sig vara ett mycket uppskattat inslag, och underlättat fördjupade diskussioner.

Temat för mötet den 15 mars är ”Totalförsvaret i kraftsamlingstid” med föredragningar av bland annat Kristina Sundholm, kanslichef för Västra civilområdet, och planeringschefen vid Västra militärregionen, Morgan Petersson. De kommer diskutera ståndpunkter som rör Försvarsberedningens senaste betänkande "Kraftsamling" samt vad NATO-inträdet innebär för Västsverige.

Länsstyrelsens rättschef Claire Melin kommer att presentera den pågående organisationsöversynen, med fokus på civilt försvar och beredskap.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss