Skyfallsliknande regn i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny strategi för ett jämställt Västra Götaland

En man håller sitt barn i armarna och båda ler mot varandra. Bilden symboliserar ett jämställt vardagsliv. 

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Foto: Scandinav

8 mars är den internationella kvinnodagen, då kvinnors rättigheter och frågor om jämställdhet lyfts. I dagarna lanseras Länsstyrelsens strategi för jämställdhetsintegrering de kommande fyra åren, Jämställt Västra Götaland 2024-2027.

Jämställdhet är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle där alla människor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck har möjlighet att arbeta, bo och leva ett gott liv. Trots en hög grad av jämställdhet i Sverige finns det fortfarande många aktuella ojämställdhetsproblem som påverkar människor i Västra Götaland.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala strategier som ska bidra till de nationella jämställdhetspolitiska delmålen. Länsstyrelsen Västra Götaland har därför tagit fram strategin Jämställt Västra Götaland 2024–2027, som pekar ut en riktning och bidrar till att samla länets aktörer kring 15 regionala mål.

– Vi riktar oss till kommuner, regionen, myndigheter och lärosäten. Alla har olika uppdrag, förutsättningar och utmaningar – men vi har en sak gemensamt: vi har avgörande roller i arbetet för ett mer jämställt Västra Götaland. I vårt län finns alla möjligheter till god samverkan, säger landshövding Sten Tolgfors.

Fyra områden är särskilt prioriterade i den nya strategin:

  • Ekonomisk jämställdhet
  • Utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden
  • Jämställdhetsintegrering av den civila beredskapen
  • Hedersrelaterat våld och förtryck

Strategin pekar ut ojämställdhetsproblem i länet och vilka mål olika aktörer i länet gemensamt bör arbeta för att uppnå. Strategin kan användas som ett stöd för lokala prioriteringar i arbetet. Strategin kan även användas som ett verktyg för att öka kunskapen om ojämställdhetsproblem i länet och om regeringens strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens arbete med jämställdhet och ladda ner den nya strategin Jämställt Västra Götaland 2024-2027:

Länsstyrelsens arbete med jämställdhet och stöd för jämställdhetsarbetet i länet

Målet med den nationella jämställdhetspolitiken

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Delmål:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.
  2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss