Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gränslöst naturreservat binder samman magnifik vildmark

Sjö sedd från strandkanten omgiven av skog. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Boksjön breder ut sig över svensknorska gränsen i nordöstra hörnet av Västra Götaland. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Sjöar bryr sig inte om administrativa gränser. Därför breder Boksjön obekymrad ut sig över den svensknorska gränsen i länets nordvästra hörn. I dagarna blev sjön och dess omgivningar ett nytt svensknorskt naturreservat. Reservatet binder nu samman svenska Tresticklans nationalpark och norska Lundsnesets naturreservat. Trion bildar tillsammans ett magnifikt vildmarksområde.

Boksjön är en riktig skönhet. En så kallad klarvattensjö med prominenta invånare som öring, storröding och storlom. Du kan faktiskt få se öringen leka nedströms i Hallerudsälven. En älvsträcka som ingår i det nya naturreservatet.

För att fisken ska få leka fritt har älven återställts. Det betyder att stenar och block som en gång fraktades bort för en fri flottningsled nu åter tronar på älvens botten. Även ett vandringshinder i sjöns utlopp har fått ge vika för fiskarnas önskemål om passage.

Naturreservatet består i huvudsak av vatten, precis som namnet antyder. Men inom gränserna ryms också myrar och barrskogar. Skogarna står värd för mängder av träd som sedan länge hunnit fylla hundra år. Åtskilliga av de vackra träden tronar på öarna i sjön.

Trots all magnifik natur är Boksjöns kanske främsta förtjänst dess grannar. Det nya naturreservatet vilar nämligen skuldrorna mot norska Lundsnesets naturreservat i väster och svenska Tresticklans nationalpark i öster. Tillsammans bildar trion ett enormt vildmarksområde på sisådär 59 kvadratkilometer.

Femtionio kvadratkilometer orörd vildmark betyder att det är en god idé att ta med sig karta och kompass under besöket. Med rätt utrustning har du en svårslagen upplevelse framför dig. Frihet, skönhet och tystnad - fjärran från vardagens stress.

Boksjön ingår sedan länge (år 2005) i EU:s nätverk av skyddade områden. Nätverket kallas för Natura 2000.

Mossbeklädd mark i granskog. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Naturreservatet består i huvudsak av vatten, men inom reservatets gränser ryms också barrskog med hundraåriga träd. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss