Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24 februari flaggar vi för sverigefinnarna

Sverigefinska flaggan vajar i vinden mot en blå himmel. Flaggan innehåller två kors i blått och gult på vit botten

Sverigefinnarnas dag har firats sedan 2011. 2014 fick sverigefinnarna en egen officiell flagga med både den finska och den svenska flaggans färger.

Den 24 februari är det sverigefinnarnas dag. Då hissar vi den sverigefinska flaggan vid Länsstyrelsens kontor i Mariestad, Vänersborg och Göteborg. Sverigefinnarna är den största av Sveriges fem erkända nationella minoriteter.

Sverigefinnarnas dag bidrar till att synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur. Alla myndigheter, kommuner och regioner har ett ansvar för att främja minoritetsspråken, sprida information och se till att de som tillhör de nationella minoriteterna får möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem.

– Målet med den nationella minoritetspolitiken är bland annat att stärka deras möjligheter till inflytande, och som är fastställt i lag att de har rätt till. Det är en viktig del av den svenska demokratin och skyddet av de mänskliga rättigheterna, säger Timmy Jensen, utvecklare för arbetet med nationella minoriteter och mänskliga rättigheter på Länsstyrelsens samhällsavdelning.

Största nationella minoriteten

Det finns idag runt 700 000 personer i Sverige som identifierar sig som sverigefinnar. Det gör sverigefinnarna till den största av Sveriges erkända nationella minoriteter.

Länsstyrelsen Västra Götaland ingår i förvaltningsområdet för det finska språket, vilket innebär att enskilda personer har rätt att kommunicera både muntligt och skriftligt på finska med oss som myndighet.

Lär dig mer om sverigefinnarnas dag genom en kort animerad film:

Sverigefinnarnas dag (minoritet.se) Länk till annan webbplats.

Om nationella minoriteter i Sverige

Sverigefinnar, judar, romer, samer och tornedalingar är erkända som nationella minoriteter i Sverige. Samer har även status som urfolk. Minoritetsspråken är finska, jiddisch, romani chib, samiska och meänkieli. I Sverige tillämpas principen om självidentifikation för att avgöra vilka som ingår i en nationell minoritet. Det betyder det att det är individen själv som bestämmer om hen vill ingå i en nationell minoritetsgrupp eller inte. Uppskattningsvis tillhör cirka 10 procent av befolkningen en nationell minoritet.

Den nationella minoritetspolitiken har tre huvudområden som handlar om att främja språk och kultur, stärka minoriteternas inflytande och egenmakt samt motverka diskriminering.

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella webbplatsen Minoritet.se Länk till annan webbplats.

Nytt metodstöd

Jobbar du i en kommun, region eller på en myndighet och vill utveckla arbetet med nationella minoriteter? Nu finns ett nytt metodstöd som består av fem delar:

  • det offentligas skyldigheter och ansvar
  • utmaningar i arbetet för inflytande
  • utgångspunkter för arbetet
  • så kan ni göra – steg för steg
  • så gör andra – lärande exempel.

Kunskaps- och metodstöd i arbetet med inflytande och delaktighet (minoritet.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss