Skyfallsliknande regn i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd om publik laddinfrastruktur inför kommande utlysning om stöd från Klimatklivet

Två laddstationer och bilar som elladdar.

Foto: Mostphotos

Hur ser behovet av publik laddinfrastruktur ut inom ett visst område? Det utreds i ett öppet skriftligt samråd som Länsstyrelsen håller i under perioden 19-23 februari. Samrådet ger underlag inför Klimatklivets nästa utlysning om stöd till publik laddinfrastruktur som öppnar 25 mars.

Samrådet vänder sig till operatörer av laddinfrastruktur, kommuner, kommunala bolag, branschorganisationer, fastighetsägare och andra intressenter som vill bygga ut publik laddinfrastruktur eller berörs av länets utveckling inom området. Med publik laddinfrastruktur menas laddstationer som är tillgänglig för allmänheten.

Samrådet är öppet både för aktörer som planerar att söka statligt investeringsstöd för publik laddinfrastruktur och för aktörer som planerar att bygga publik laddinfrastruktur utan stöd.

Genom samrådet vill Länsstyrelsen få information om var behovet av publik laddning redan bedöms vara uppnått och var det fortsatt bedöms finnas ett behov. Länsstyrelsen önskar få information om

  • var det planeras att byggas ut publik laddinfrastruktur i länet inom de närmaste tre åren utan statligt stöd.
  • om det finns ytterligare behov av publik laddinfrastruktur på någon plats i länet som preliminärt inte ingår i utlysningen av investeringsstöd.
  • vilka publika slutdestinationer och knutpunkter i länet som bör finnas med i utlysningen av investeringsstöd i kategorin ”Publik laddning för personbilar 10–50 kW”.
  • synpunkter på de kriterier som gäller för anbud, inför framtida utlysningar av investeringsstödet.

Lämna synpunkter senast 23 februari

Samrådsunderlaget består av kartmaterial över platser som är preliminärt öppna eller stängda i den kommande utlysningen. Synpunkter lämnas skriftligen genom att besvara frågorna i ett synpunktsformulär som sedan skickas med e-post till Länsstyrelsen Västra Götaland, senast den 23 februari.

Nästa utlysning om stöd öppnar 25 mars

Du som är intresserad av att bygga laddstationer för allmänheten (publik laddinfrastruktur) behöver lämna anbud för att kunna få investeringsstöd från Klimatklivet. Du har möjlighet att få upp till 70 procent av investeringskostnaden i stöd. Nästa utlysning om stöd till publik laddinfrastruktur är öppen från 25 mars till och med 5 april 2024. Kriterier och instruktioner för utlysningen av investeringsstöd finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Utlysning och anbud (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Om investeringsstödet Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt.

Du som är intresserad av att bygga laddstationer för allmänheten (publik laddinfrastruktur) behöver lämna anbud för att kunna få investeringsstöd från Klimatklivet. De bästa anbuden i ett geografiskt område har möjlighet att få stöd.

Länsstyrelsens information om klimatinvesteringsstöd

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss