Åskoväder i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arrangera en samverkansaktivitet i vildsvinskedjan och få ekonomiskt stöd

Kollage av bilder på vildsvin, styckningsschema och korvtillverkning.

Samverkan mellan jägare, markägare och vilthanteringsanläggningar är ett viktigt steg för en bättre vildsvinsförvaltning. Nu kan du söka bidrag för att arrangera en aktivitet som stödjer sådan lokal samverkan i ditt område. Anmäl intresse senast den 18 mars.

En samverkansaktivitet kan vara

  • en gemensam jakt arrangerad av markägare och jägare i samarbete med en vilthanteringsanläggning eller en kommun,
  • ett seminarium eller en workshop,
  • en del av ett större evenemang om den är tydligt avgränsad.

Stödet ska möjliggöra att fler arrendatorer, grannar, markägarare, jägare och andra intressenter inom ett område kan mötas och föra dialog om vildsvinsförvaltning. Syftet är att främja den lokala samverkan kring frågan.

Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar hanteringen av stödet för samtliga länsstyrelsers räkning. Stödet går att söka i hela landet.

Anmäl intresse senast 18 mars

Anmäl intresse per e-post till Anna Gilius, Enheten för strategisk hållbarhet, Länsstyrelsen Kronoberg:

anna.gilius@lansstyrelsen.se,

Den 18 mars 2024 är sista dag att anmäla intresse. Intresseanmälan ska innehålla;

  • Kort beskrivning av samverkansaktiviteten.
  • Uppskattade kostnader (max 40 000 kr).
  • Tidpunkt.
  • Plats och/eller geografiskt område.
  • Ansvarig med fullständiga kontaktuppgifter.
  • Deltagande målgrupper.

Vilka kostnader kan du/ni få ersättning för?

Maxbeloppet är 40 000 kr. Ett riktmärke kan vara aktiviteter med totalkostnad mellan 20 000 och 40 000 kr.

Kostnader som du/ni kan få ersättning för är till exempel arvode, förtäring, resekostnad, logi, transport, lokalhyra, information om aktiviteten, material.

Vilka samverkansaktiviteter välj ut?

Några av intresseanmälningarna kommer vi sedan att välja ut och upphandla i projektet Vildsvinsförvaltning i samverkan, genom att be om en offert. Ditt svar (offerten) ska innehålla en detaljerad beskrivning av aktiviteten och kostnaderna för den. Väljs du och/eller din organisation ut får ni sedan tre veckor på er att komma in med en detaljerad offert.

Dokumentera och berätta om samverkansaktiviteten

När samverkansaktiviteten är genomförd ska du/ni redovisa hur aktiviteten genomfördes, program, deltagarlista och kostnader. Skicka faktura till Länsstyrelsen Kronoberg.

Det här är en aktivitet i projektet Vildsvinsförvaltning i samverkan - nationellt som med stöd från Landsbygdsprogrammet vill bidra till utvecklad vildsvinsförvaltning och mer vildsvinskött på konsumenternas tallrikar. Länsstyrelsen Kronoberg, LRF och Svenska Jägareförbundet samarbetar. Länsstyrelsen Kronoberg samordnar länsstyrelserna i hela landet i den här aktiviteten.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontakt

Anna Gilius

Projektledare Vildsvinsförvaltning i samverkan – nationellt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss