Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Olika beslut kring lustgas väcker frågor

En använd tub med lustgs ligger i gräset.

Foto: mostphotos.com

Flera kommuner vill ändra i ordningsföreskrifterna för att reglera användandet av lustgas. Länsstyrelsen ser kommunernas behov, men den 2 februari underkände man ändå Trollhättans förslag till ändring – bara för att sju dagar senare ge Partille godkänt. Hur kunde det bli så här?

Användandet av lustgas har seglat upp som en angelägen fråga på många platser runtom i Sverige. Lustgas är inte narkotikaklassat och därför i dag helt lagligt att sälja och använda. Men eftersom det utgör en hälsorisk, vill många reglera användandet. Regeringen har tillsatt en utredning i frågan men i väntan på den ser många kommuner över hur de med hjälp av ordningsföreskrifter kan komma åt det hälsofarliga användandet.

– Vi förstår verkligen kommunernas behov och vår ambition är att stötta dem, men det är inte helt lätt alltid att navigera i de olika lagrummen, säger Hazem Alromhen, jurist som har handlagt ärendet på Länsstyrelsen.

I både Partille och Trollhättan beslutade fullmäktige i december om förändringar i sina ordningsföreskrifter för att komma åt lustgasanvändandet. Båda anmälde som man ska ändringen till Länsstyrelsen och i februari kom beslut. Trollhättans fick nej till sin förändring och Partille fick ja.

Fokus på användandet

Hazem Alromhen förklarar skillnaden i beslut med att Partille och Trollhättan prövat olika vägar för att nå samma mål. Medan Partille inriktade sig på att förbjuda användandet ville Trollhättan förbjuda försäljningen.

– Grundläggande krav på en ordningsföreskrift är att de ska vara nödvändiga för att upprätthålla allmän ordning på offentlig plats. Eftersom icke medicinsk lustgas finns till försäljning utan begränsningar kan man inte säga att just försäljning kan vara ”ordningsstörande”, säger Hazem Alromhen.

I Partille, som fick ja, var man också tydlig med dels att förbudet gällde brukandet av ”lustgas i berusningssyfte”, dels med den geografiska avgränsningen: ”förbudet gäller på offentlig plats eller på plats som jämställts med offentlig plats inom nämnda områden”.

Kunde ni då inte bara ha tipsat Trollhättan i förväg om hur de skulle formulera sig för att få godkänt?

– Som den myndighet som ska granska besluten fungerar det inte att vi är med och ger mallarna för dem. Och eftersom det inte har funnits någon praxis kring detta, har vi inte heller kunnat stötta genom att tipsa om andra som hittat en fungerande väg. Det som är bra med att Partille fått sin förändring godkänd är att det fallet nu finns som ett exempel, säger Hazem Alromhen, som har stor förståelse för kommunernas situation.

Framgångsfaktorn för Partille var fokus på användandet i stället för försäljning, och tydliga avgränsningar geografiskt.

– Enligt Länsstyrelsens bedömning kan användandet vara ordningsstörande, men inte försäljning eller innehav, säger Hazem Alromhen.

Han förstår att man i Trollhättan kan uppleva det som att Länsstyrelsen sätter käppar i hjulet, när man där försöker komma till rätta med ett växande samhällsproblem.

– Vi förstår det, men vi måste förhålla oss till lagarna.

Lagstiftningen utreds

Han är noga med att det är en bedömning gjord utifrån vad som gäller just i dag och att Länsstyrelsen bevakar rättsläget som kan förändras med tiden. Det pågår en statlig utredning, som kan påverka lagstiftningen kring lustgas.

– Vi uppmanar kommuner att följa vad som händer. Regleringen kan förändras med anledning av den pågående utredningen. Men även om utredningen ska vara klar senast 31 mars kommer det att dröja innan eventuella föreslagna lagförändringar slår igenom. För kommuner som har en akut situation går det att agera inom gällande lagstiftning, så som Partille har gjort, säger Hazem Alromhen.

Det är en sak till han vill skicka med de kommuner som vill ändra i ordningsföreskrifterna för att på så sätt reglera användandet av lustgas:

– En kommun behöver inte anta en helt ny ordningsföreskrift för att få till en förändring. Det finns möjlighet för kommunen att revidera enstaka föreskrifter.

Fakta

  • Ändringar i en kommuns ordningsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige.
  • Ändringarna börjar gälla omedelbart efter beslutet.
  • Efter beslut ska förändringarna anmälas till Länsstyrelsen, som avgör om de håller juridiskt.
  • Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska.
  • Vid behov kan granskningen förlängas två månader.
  • Om Länsstyrelsen förlänger tidsprövning ska Länsstyrelsen inom treveckorstiden besluta om tillfälligt upphävande för den tid som prövningen pågår

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss