Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Göteborgsungdomar och landshövdingen i samtal om demokrati

Ungdomar sitter och lyssnar på landshövding Sten Tolgfors som pratar i en gammal sal i residenset i Göteborg.

Landshövding Sten Tolgfors träffade ungdomar från nordöstra Göteborg för ett samtal om demokrati på residenset i Göteborg. Foto: Kristina Körnung

Demokrati finns inte av sig själv. Vi måste arbeta tillsammans för att hålla demokratin levande. På tisdagskvällen den 6 februari välkomnade landshövding Sten Tolgfors ungdomar från nordöstra Göteborg till residenset för en guidad visning och ett samtal om demokrati.

Länsstyrelsen arbetar med demokrati på olika sätt. En viktig del av arbetet innebär att vi möjliggör delaktighet och samverkan. Besöket på residenset är en del i arbetet med delaktighet som pågår i Gårdsten och Angered, nordöstra Göteborg.

– Demokrati är ett av våra tre prioriterade områden, och vi är väldigt glada att ni besöker oss idag, inledde Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götalands län. Vi vill att residenset ska vara tillgängligt för länsinvånarna och vi välkomnar särskilt fler dialoger om demokratifrågor med ungdomar framöver.

Vid besöket beskrev Länsstyrelsen hur vi skapar förutsättningar för tillit och förtroende till myndigheten genom att våra processer, beslut och kommunikation präglas av transparens och tillgänglighet.

– Dialogen och samtalet är kärnan i den demokratiska processen. Tillsammans med länets invånare vårdar och fördjupar vi demokratins värden i samhället, säger Kristina Körnung, analytiker vid länsledningens kansli. Vi hoppas på fler besök på temat demokrati, delaktighet och länets utveckling.

Demokrati – ett prioriterat område

Utifrån de viktigaste utmaningarna som länet och Länsstyrelsen står inför har myndigheten ringat in tre prioriteringar som vi fokuserar särskilt på just nu: demokrati, grön omställning och civilt försvar. När det gäller demokrati arbetar Länsstyrelsen med att utveckla och förvalta former för dialog och inflytande för länets invånare och aktörer.

På landshövding Sten Tolgfors uppdrag erbjuder Länsstyrelsen särskilda visningar av residenset för skolklasser, där demokrati, historia och samhällskunskap är i fokus.

Om Länsstyrelsens arbete med demokrati

Mänskliga rättigheter och demokrati Länk till annan webbplats.

Information om bokning av skolvisningar och besök på residenset i Göteborg

Om Länsstyrelsen i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss