Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny metod för kommunal trädpolicy testas i Alingsås – fångar fler av trädens nyttor

Ett stor och lövrikt träd i bakgrunden, en vit bil till höger om trädet och flera får i förgrunden som är både vita och svarta.

Ett stort och lövrikt träd utanför Alingsås. Foto från projekt GIFT.

Just nu känns det avlägset med fågelkvitter i grönskande trädkronor, men det finns de som tänker på träd året om. Tillsammans med Alingsås kommun jobbar Länsstyrelsen i ett pilotprojekt för en ny form av kommunal trädpolicy.

– Målet är att ta tillvara ännu fler funktioner som träden har och även involvera fler aktörer, säger Henrik Roos, på Länsstyrelsen Västra Götaland.

De flesta av länets kommuner har en trädplan och jobbar långsiktigt med att förvalta träd på sin mark utifrån den.

– I det här projektet, som är ett EU-projekt med namnet GIFT (Green Infrastructure for Forest and Trees), undersöker vi om det går att få ut ännu fler nyttor och en effektivare förvaltning genom att involvera fler parter i framtagandet av en ny policy med ett bredare tänk kring trädens funktioner. Utifrån den nya policyn kan Alingsås kommun sedan göra en ny och mer multifunktionell trädplan, säger Henrik Roos, handläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland och den som leder projektet för Länsstyrelsens del.

Många trädperspektiv ska med i planen

För att få in kunskap, perspektiv och idéer från många medverkar representanter från Skogsstyrelsen, Trafikverket, Alingsås hem, Svenska kyrkan, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Naturskyddsföreningen, Alingsås ornitologiska sällskap, Alingsås hembygdsförening, Östads stiftelse och även några privata markägare, som har många värdefulla träd på sina fastigheter.

Projektet startade i mars förra året. Representanterna har hunnit träffas ett antal gånger och skapat en gemensam bild av vad som kan ingå i en trädpolicy och vilka avgränsningar och prioriteringar som är aktuella för Alingsås trädplan.

– Vi har nu ytterligare tre år på oss innan vi i februari 2027, utöver en ny trädpolicy för Alingsås kommun, även kommer med en kunskapsöversikt som kan användas av andra kommuner. I den inkluderar vi också erfarenheter från de sju andra EU-länder som också ingår i GIFT-projektet, med liknande delprojekt i sina respektive länder.

Se Länsstyrelsens kortfilm och bli trädinspirerad

För den som längtar till grönskande ekbackar med blommande gullvivor och lövsångarens mjuka drill rekommenderas en titt på en kortfilm om projektet . På köpet får du veta mer om grön infrastruktur och kommunala trädplaner!

Grön infrastruktur och trädens ekosystemtjänster

Utöver att äldre träd är viktiga för biologisk mångfald ger de också lä, skugga och svalka i bostadsområden, skyddar mot ras och översvämning, ger möjlighet till rekreation och främjar välmående och psykisk hälsa. Det är några exempel på trädens ekosystemtjänster.

Grön infrastruktur handlar om att skapa sammanhängande stråk av grönska i landskapet så att växt- och djurarter kan leva, spridas och förflytta sig, inte bara inom skyddade naturområden utan i hela landskapet. Gamla träd är mycket värdefulla i den gröna infrastrukturen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss