Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen samlar mindre kommuner i utmanande tider

Landets mindre kommuner står för särskilda utmaningar i tider av kraftig regional utveckling och ökade krav inom civil beredskap.

– Länsstyrelsen har idag bjudit in till en nätverksträff för att blåsa liv i den viktiga, för att inte säga nödvändiga samverkan, som behövs i länet. Gensvaret har varit väldigt gott; så gott som alla har tackat ja, säger landshövding Sten Tolgfors.

Vy över landsbygd med röd lada och gult rappsfält.

Civil beredskap är en av frågorna på nätverksträffen med länets småkommuner. Civil beredskap handlar om förmågan att hålla igång viktiga samhällsfunktioner, exempelvis livsmedelsförsörjning, även vid kris och krig. Foto: Martin Fransson

Över hälften av länets 49 kommuner som har färre än 15 000 invånare. Under de besök i länets samtliga kommuner som landshövding Sten Tolgfors gjorde förra året, efterfrågade flera av dem en plattform för att lyfta mindre kommuners särskilda förutsättningar. Att bjuda in till en uppstart av det nätverk som under en tid har varit vilande blir ett sätt för Länsstyrelsen att möta den önskan.

På träffen kommer ämnen som civilt försvar, energiplanering och brottsförebyggande arbete.

– Vi har utifrån vår dokumentation från kommunbesöken valt ut några frågor som särskilt lyfts av mindre kommuner. Men syftet med detta möte är också att tillsammans diskutera framtida behov av denna typ av nätverk och hur det skulle kunna utformas samt vilka frågor som är lämpliga att lyfta, säger Sten Tolgfors.

Fakta:

  • Under 2023 besökte landshövdingen och länsledningen samtliga länets 49 kommuner.
  • 28 av länets 49 kommuner har färre än 15 000 invånare.
  • Under besöken uttryckte så gott som alla kommuner behov av stöd och ökad samordning.
  • Frågor som lyftes när det kom till samordning var elplanering, civilt försvar och planfrågor.
  • Nätverket som samlar mindre kommuner har funnits sedan 2018, i olika former och med olika värdskap.
  • Det uppstartande nätverksmötet hålls på eftermiddagen den 24 januari

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss