Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hälsoeffekter av tobaksfria nikotinprodukter – ny kunskapssammanställning

Ungdomar som står och sitter, pratar med varandra på en skolgård

I Västra Götaland uppger drygt en femtedel av eleverna att de använt e-cigarett de senaste 30 dagarna. Det är en tredubbling sedan 2019. Foto: Scandinav

Under de senaste 20 åren har användningen av cigaretter minskat kraftigt bland ungdomar. Det är bra. Men tyvärr har nya tobaksfria nikotinprodukter, som elektroniska cigaretter och nikotinsnus, ökat i popularitet. Tobaksfria nikotinprodukter är inte på något sätt riskfria, visar en kunskapssammanställning.

När konsumtionen ökar växer behovet av kunskap hos yrkesverksamma. Göteborgs universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland tagit fram en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om hälsoeffekter av elektroniska cigaretter och nikotinsnus. Rapporten ska bidra med kunskap till personal som möter unga i sitt arbete samt beslutsfattare, tjänstemän och handläggare på lokal, regional och nationell nivå.

Användning ökar hos yngre

I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – CAN:s skolundersökning i Västra Götaland 2022 syns en kraftig ökning av användandet av e-cigaretter och snus i både årskurs nio och år två på gymnasiet. Särskilt stor är uppgången bland flickor som historiskt sett har snusat i låg utsträckning. Nikotinsnuset har sannolikt bidragit till denna ökning.

Ökningen är störst bland flickor i årskurs 9 där andelen mer än fördubblats jämfört med tidigare undersökningar, säger Amanda Walter Söderberg, länssamordnare för arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) på Länsstyrelsen Västra Götaland.

I Västra Götaland uppger drygt en femtedel av eleverna att de använt e-cigarett de senaste 30 dagarna. Det är en tredubbling sedan 2019.

En alarmerande ökning från 7 procent till 21 procent, säger Amanda Walter Söderberg, som menar att det behövs kraftfulla åtgärder för att värna ungdomars hälsa och att kunskapssammanställningen är ett viktigt verktyg i det arbetet.

Tobaksfria nikotinprodukter - En kunskapssammanställning om elektroniska cigaretter och nikotinsnus Länk till annan webbplats.

Om Länsstyrelsens arbete med ANDTS

Länsstyrelsen har ett regionalt uppdrag att samordna och utveckla arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). En viktig uppgift är att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete genom exempelvis kunskapsspridning. Vi har även ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol, tobaks- och nikotinprodukter.

Mer om Länsstyrelsens ANDTS-uppdrag Länk till annan webbplats.

Kontakt

Louise Adermark

Docent vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss