Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen säger ja till vätgasproduktion i Göteborgs hamn

Vinterbild över Göta Älvs mynning med Göteborgs hamn.

Anläggningen som planeras i Göteborgs hamn beräknas producera 750 ton vätgas/år. Foto: Mikael Svensson, Scandinav bildbyrå.

I december beslutade Länsstyrelsen att säga ja till en anläggning för produktion av vätgas i Göteborgs hamn.
– Vätgas kan användas för att lagra el, från till exempel vindkraft. Vi väntar oss ett ökat intresse för liknande anläggningar framöver, säger handläggare Monica Norrby.

Det är Statkraft Hydrogen Sweden AB som ansökt om att i samarbete med Göteborgs Hamn få bygga en anläggning. Den beräknas bara producera 750 ton vätgas/år men ingår i ett större, EU-finansierat projekt, med målet att bygga ut infrastruktur för vätgas i Sverige. Att producera vätgas är ett sätt att lagra el.

När det finns överskott på el, från till exempel storskalig vindkraft, tillverkar man vätgas. Den kan sedan användas som drivmedel i en bränslecell eller användas i elnätet när det inte blåser. Restprodukten blir vattenånga och koldioxidutsläppen är i princip noll, säger Monica Norrby, handläggare på Länsstyrelsens Miljöprövningsenhet.

Anger villkor för bland annat buller och utsläpp

Inga miljöfarliga avgaser eller utsläpp alltså, men det finns andra saker som kan påverka miljön och därför krävs det tillstånd från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har en viktig roll att se till att olika etableringar och byggen som privatpersoner, företag och organisationer vill göra, inte skadar vår gemensamma miljö och natur och inte hindrar andra viktiga intressen.

Länsstyrelsen anger också vilka villkor som ska gälla för den som får tillstånd, för saker som till exempel buller, transporter, dagvatten, hantering av kemikalier och utsläpp av föroreningar.

I det här fallet har vi tittat särskilt på närheten till Torsvikens Natura 2000-område och säkerställt att transporter och buller inte kommer att störa fåglar i området.

Anläggningar för vätgasproduktion väntas öka

Innan Statkraft och Göteborgs Hamn kan sätta igång behövs ytterligare tillstånd, från bland annat från räddningstjänsten, som granskar så att företaget följer Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Monica Norrby väntar sig en ökning av anläggningar för produktion av vätgas i länet framöver. Inte minst en utbyggnad av havsbaserad vindkraft leder till ett ökat behov av reglerkraft – och vätgasproduktion är ett sätt att lösa det.

Miljöprövningsdelegationen beslutar

Tillståndet beslutades av Miljöprövningsdelegationen, MPD, som är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig. MPD finns vid tolv länsstyrelser i Sverige. Länsstyrelsen bereder ärenden om tillstånd för miljöfarlig verksamhet och sedan är det Miljöprövningsdelegationen som fattar beslut.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss