Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimat och biologisk mångfald är vägen framåt i miljömålsarbetet

Foto: mostphotos.com

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljömålen i Västra Götaland visar att mer behöver göras för att minska utsläppen och stärka våra ekosystem. Genom ett smartare åtgärdsarbete kan vi komma längre. Ett exempel är satsningar på våtmarker.

Utsläppen av växthusgaser minskar i länet men det går för långsamt. Många natur- och kulturvärden samt arter i våra skogar och odlingslandskap är hotade. Det är några av slutsatserna från årets miljömålsuppföljning. Det blir alltmer tydligt att insatser för klimat och biologisk mångfald måste göras samtidigt och arbetet växlas upp

- Resultaten av årets rapport visar hur viktig den gröna omställningen, med elektrifiering av industriella processer och ökade inslag av förnybara råvaror och produkter, är för klimatet. Det finns ett samband mellan klimatförändringar och biologisk mångfald som också måste understrykas, säger landshövding Sten Tolgfors.

Åtgärder med flera vinster

För att komma längre i arbetet med miljömålen behöver vi tänka smart.

- Många åtgärder ger positiva effekter på flera områden och detta bör vi lyfta upp mer. Ett bra exempel är satsningar på våtmarker. Våtmarker kan utgöra kolsänkor, dämpa extremväder och bidra till en ökad biologisk mångfald. Det är glädjande att många av länets kommuner arbetar i olika våtmarksprojekt, säger Gerda Roupe, utvecklingsledare för miljömålen på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fler exempel inom länets åtgärdsprogram

Andra insatser som ger goda mervärden finns inom det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Vi ser här att arbete för ett mer transporteffektivt samhälle inte bara bidrar till minskade utsläpp utan också till att vi kan få trivsammare upplevelser i den bebyggda miljön. Idag är 38 av länets kommuner med i programmet.

- Vi gläder oss åt att så många av länets kommuner åtar sig att göra åtgärder för miljömålen och hoppas att fler på grund av frågornas vikt vill ansluta, säger landshövding Sten Tolgfors.

Här finns uppföljning av miljömålen 2023:
Miljömålsbedömning 2023 Västra Götaland | Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss