Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungligt fokus på brottsförebyggande insatser i Göteborg

Tre personer sitter ner vända mot en klass med barn vid skolbänkar som man ser bakifrån 

Fotograf: Länsstyrelsen

På måndagen besökte Kung Carl XVI Gustaf Göteborg för att få en bild av det brottsförebyggande arbete som pågår här.

– Hela dagen handlar om att se vad som fungerar för att göra en allvarlig situation bättre. Kungens intresse och engagemang i detta är betydelsefullt, säger landshövding Sten Tolgfors som följde Kungen under gårdagens besök.

Lägesbild

Dagen började hos polisen i Hjällbo där landshövdingen, polisledningen och företrädare för Göteborgs stad gav kungen en lägesbild från länet, polisregionen och Storgöteborg.

Sten Tolgfors nämnde bland annat det uppdrag som länsstyrelsen har att samordna och stötta kommunerna i deras brottsförebyggande arbete. Tillsammans med Polisen och Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har länsstyrelsen den gångna månaden träffat företrädare för brottsförebyggande arbete i länets alla kommuner. Anledningen är den nya lagen från i somras, som ger kommunerna ett uttalat ansvar att arbeta just med att förebygga brott.

  • Sedan 1 juli i år har Sveriges kommuner ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. I första skedet behöver nu alla kommuner göra en kartläggning av läget lokalt. Länsstyrelsen stöttar med metoder och med kunskap om gängens nya intäktskällor.
  • Länsstyrelsen har sedan 2016 ett uppdrag att samordna det brottsförebyggande arbetet i länet. Från början fanns en enskild länssamordnare i varje län. I dagsläget har Länsstyrelsen Västra Götaland fyra tjänster tillsatta för uppdraget.
  • Inom Länsstyrelsen finns flera uppdrag och kompetenser samlade under samma tak, med bäring på det brottsförebyggande. Det handlar bland annat om åtgärder mot penningtvätt, människohandel och mäns våld mot kvinnor. Tillsyning inom miljöskydd och livsmedel är också viktig för att få syn på sådant som kan vara en del av den organiserade brottsligheten.
  • Polisen har också ett brottsförebyggande uppdrag och sedan 2022 en ny brottsförebyggande strategi. Länsstyrelsen och Polisen har en nära samverkan för stöd till kommunpoliser och kommunala samordnare.

Om brottsförebyggande arbete på vår webbplats

Två initiativ i Nordost

Efter mötet i Polishuset förflyttade sig kungen till Göteborgs stads lokaler på Hjällboplatsen. Där sattes fokus på två viktiga initiativ som pågår i närpolisområde Nordost.

Rätt kurva är en pilotverksamhet utifrån tysk förebild, ”Kurve Kriegen”, som handlar om att tidigt och med stor famn fånga upp och stötta barn som riskerar att fastna i kriminella miljöer. Nordost valdes ut av polisens nationella operativa avdelning, NOA, som ett av tre lokalpolisområden (de övriga var Linköping och Södertälje) att under tre år driva Rätt Kurva.

Kompetensprojektet är ett samverkansprojekt mellan Rädda barnen och socialförvaltningen Nordost, med ambitionen att länka ihop det förebyggande arbetet i lägre åldrar med det i gymnasieskolan. Arbetet syftar till att skapa alternativ utbildning, sysselsättning och fritid för 16–20-åringar från Angered, som är i riskzon för missbruk och kriminalitet.

Besök i Biskopsgården

Lunch åt kungen på Sjumilaskolan, tillsammans med elever. Där och senare på en SO-lektion fick han chansen att prata om förhoppningar och verklighet med skolans elever.

Efter ett kort samtal med Gårdstensbostäders vd Ulf Merlander om hur aktivt förvaltarskap ökat tryggheten i Gårdsten, avslutades dagen i Bostadsbolagets lokaler. Där beskrev en lång rad aktörer hur de arbetar trygghetsskapande i Biskopsgården, utifrån Medborgarlöften som aktörerna har givit.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss