Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gängsnacket – ett samtal vi behöver ta för en barndom utan brott

Foto: Victoria Henriksson, Scandinav

Hur kan vi förhindra att barn och unga dras in i kriminella gäng? Det är en viktig och komplex fråga. En början kan vara att prata om det med unga i vår närhet. Broschyren ”Gängsnacket” kan användas som stöd.

Att prata barn och ungdomar om riskerna med gängkriminalitet kan vara utmanande. ”Gängsnacket” är ett samtalsstöd i form av en broschyr för vårdnadshavare och andra viktiga vuxna. Den innehåller information och frågor om hur barn kan bli rekryterade eller lockade in i kriminella gäng, vad det finns för varningstecken och vilket stöd som finns att få för den som är orolig. Gängsnacket är framtagen genom ett samarbete mellan länsstyrelserna och Polisen.

Vi såg att det fanns ett stort behov hos kommunerna av att nå ut med den här formen av information. Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna är engagerade i barnens liv. Gängsnacket kan hjälpa vuxna att bli mer uppmärksamma och börja prata om riskerna med gängkriminalitet, säger Lina Dimming, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Bred samling bakom Gängsnacket

Innehållet i Gängsnacket är framtaget med hjälp av expertis från Polisen och från flera olika kompetensområden inom länsstyrelserna, såsom främjande föräldraskapsstöd, brottsförebyggande arbete och arbete mot användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. En rad andra myndigheter, civilsamhällesorganisationer, kommuner och forskare har också bidragit under processen.

Gängsnacket är en viktig pusselbit i att motverka nyrekryteringen av barn och unga till gängkriminalitet. Det är en del i det förebyggande arbetet som saknats och varit efterfrågat, menar Rickard Silva, nationell brottsförebyggande samordnare för länsstyrelserna.

Översättningar och stödmaterial

Gängsnacket finns översatt till nio språk. Det finns även en handledning och ett bildspel som går att använda som fördjupning och stöd för yrkesverksamma, som i sin yrkesroll delar ut information och pratar om gängkriminalitet.

Broschyr och handledning finns att läsa och ladda ned på webbplatsen för Länsstyrelsen Västmanland. Samma material gäller för hela landet.

Gängsnacket – broschyr och handledning, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss