Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utdelning av varningsmottagare runt Ringhals kärnkraftverk

Bild som visar utseendet på vykortet som förvarnar om att din varningsmottagare är på väg.

Så här ser framsidan ut av vykortet som förvarnar om att din varningsmottagare är på väg till ditt post-utlämningsställe. Spara gärna vykortet.

Under hösten 2023 påbörjas utdelning av varningsmottagare i beredskapszonerna runt Ringhals kärnkraftverk. Det är viktigt att du som får en varningsmottagare hämtar ut ditt paket så fort som möjligt.

Om du bor, har fritidshus eller har verksamhet ungefär 25 kilometer från Ringhals kärnkraftverk kommer du att få en varningsmottagare under hösten. Det gäller både dig som inte tidigare haft någon varningsmottagare och dig som redan har en varningsmottagare (RDS-apparat). En varningsmottagare per hushåll eller verksamhet delas ut.

Någon gång före årsskiftet kommer du att kunna hämta ut din varningsmottagare på ditt närmaste postutlämningsställe. Håll utkik efter din brevavisering som kommer med posten. Varningsmottagaren är gratis och det är viktigt att du hämtar ut ditt paket.

Vykortet ger en förvarning

Ett par veckor innan det är dags att hämta ut ditt paket med varningsmottagaren får du ett vykort som förvarnar om att du ska få en varningsmottagare. Vykortet har skickats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tillsammans med Länsstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Fotomontage av en varningsmottagare, den är vit och rektangulär med en liten skärm, en högtalare och knappar. 

Så här ser varningsmottagaren ut. Den fungerar som en radio och varnar om det finns risk för en olycka eller om det har inträffat en olycka i kärnkraftverket som finns i närheten.

Vad är en varningsmottagare?

Varningsmottagaren är en radio som är framtagen för att varna om det finns risk för en olycka eller om det har inträffat en olycka i kärnkraftverket som finns i närheten.

Alla hushåll och verksamheter i beredskapszonerna runt Ringhals ska ha en egen varningsmottagare. Det ingår i de skyddsåtgärder som regeringen har beslutat ska finnas kring de svenska kärnkraftverken.

Varningsmottagaren tillhör fastigheten eller bostaden. Flyttar du ska den lämnas kvar.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som delar ut varningsmottagarna i samverkan med Länsstyrelsen i Hallands län.

Hur fungerar en varningsmottagare?

  • Vid larm från Ringhals kärnkraftverk startar mottagaren automatiskt.
  • En varningssignal hörs och den röda LED-lampan börjar blinka
  • Displayen visar en larmtext och tid när larmet aktiverades.
  • Sveriges Radio P4 informerar om händelsen.
  • Lyssna på P4 för att få information om vad som har inträffat på kärnkraftverket och hur du ska göra för att skydda dig och andra.

Testas fyra gånger per år

Varningsmottagaren testas klockan 19.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då sänds ett provlarm och Sveriges Radio läser en text.

Två nya beredskapszoner

Anledningen till att fler hushåll och verksamheter än tidigare nu får varningsmottagare är att regeringen i maj 2020 beslutade om utökade beredskapszoner runt landets tre kärnkraftverk; Ringhals, Oskarshamn och Forsmark.

De utökade beredskapszonerna innebär att vi förbättrar beredskapen och planering för att skydda fler människor vid en kärnkraftsolycka.

Om kärnenergiberedskap hos Länsstyrelsen Halland Länk till annan webbplats.

Från den 1 juli 2022 infördes två nya beredskapszoner runt Ringhals och de två andra kärnkraftsverken i Sverige:

  • Den inre beredskapszonen sträcker sig ungefär 5 kilometer från Ringhals.
  • Den yttre beredskapszonen sträcker sig ungefär 25 kilometer från kärnkraftverket.

Inom de båda beredskapszonerna delas jodtabletter och information ut. Det finns en beredskap och planering för utrymning och inomhusvistelse och varningssystemet både inomhus och utomhus har utökat.

Kontakt

Beredskap för kärnteknisk olycka

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss