Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Start för årets älgjakt i Västra Götaland

Älg som springer i skogsmiljö.

Fotograf: Gert Olsson, Scandinav.

På söndag, den 8 oktober, startar älgjakten i södra Sverige. Ta på reflexväst och färgglad toppluva om du ska ut i skogen och var extra uppmärksam i trafiken.

Länsstyrelsen jobbar i år in i det sista med att fastställa antal älgar som får fällas i länets jaktområden. Konsekvensen blir att många jaktområden har fått sent besked om årets kvot. En anledning till förseningen är att Länsstyrelsen haft ovanligt många ärenden att besluta i år, eftersom många vill revidera sina skötselplaner på grund av minskande älgstam. Senast på lördag ska dock alla jaktområden ha fått besked.

Många jaktområden har treåriga skötselplaner som markägare och jakträttshavare har tagit fram tillsammans. Sedan ska Länsstyrelsen granska och fastställa dem, säger Joakim Carlsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

För de jaktområden som är så kallade licensområden beslutar Länsstyrelsen istället varje år hur många djur som får skjutas. Länsstyrelsen utgår då från förvaltningsplaner, där bland annat senaste årens inventeringsresultat, skador på skogen, viltolyckor och rovdjursförekomst ingår.

Älgstammen har minskat i många områden

En god förvaltning, där man värnar om kvaliteten på älgstammen blir särskilt viktig när älgstammen, som nu, har minskat. Det är viktigt att kunna ha olika förvaltning för olika områden, eftersom älgstammen ser olika ut i olika delar av länet.

För att stärka älgstammens kvalitet bör man spara de äldre, stora och reproduktiva älgarna och inte fälla fler vuxna djur än kalvar.

Viktigt att rapportera in älgar som fällts

Fällavgifterna för årets säsong är 1200 kr för vuxet djur och 200 kr för kalv. Alla älgar som fälls ska rapporteras inom 14 dagar.

Jakten pågår till och med den 31 januari 2024 inom licensområden och älgskötselområden, där den största delen av länets mark ingår. På oregistrerad mark får man endast jaga älgkalv, och endast mellan den 8 och 12 oktober.

Med anledning av svinpest – rapportera eventuella fynd av döda vildsvin

Oavsett om man jagar eller inte påminner vi alla som vistas i skog och mark att rapportera fynd av döda vildsvin till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA). Detta gäller oavsett var i landet man är och är en del i SVA:s arbete att bekämpa afrikansk svinpest.

Fakta om älgjaktområden i Västra Götaland

Det finns tre olika typer av älgjaktområden. Älgskötselområde är den form som är vanligast (största delen av Västra Götaland).

  • Älgskötselområden. Har treåriga skötselplaner som tas fram tillsammans av jakträttsinnehavare och markägare och granskas och fastställs av Länsstyrelsen.
  • Licensområden. Länsstyrelsen beslutar varje år hur många älgar som får fällas.
  • Oregistrerad mark. Övrig mark. Inga vuxna älgar får fällas.

Fakta om allemansrätten och älgjakt

Allemansrätten ger rätt för alla att röra sig fritt i den svenska naturen, även under älgjakten. Men den säger också att det är förbjudet att med flit hindra, försvåra och störa jakt eller fiske.

Skyltar med texten ”Jakt pågår” eller liknande, betyder att man ska vara medveten om att jakt pågår och visa hänsyn till jägarna. För att synas bättre i skogen kan du ha på dig färgglada kläder eller en reflexväst. Ge dig till känna om du stöter på jägare i skogen, men undvik i möjligaste mån att störa jakten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss