Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inför hummerpremiären – bomullstråd och koll på fredade områden

Flyktöppning! Och därinne är hummern. Foto: Lars Molander, Länsstyrelsen.

Flyktöppning! Och därinne är hummern. Foto: Lars Molander, Länsstyrelsen.

Måndag den 25 september klockan 07.00 går startskottet för årets hummerfiske. För att minska risk för spökfiske ska nu burar och tinor ha rymningshål, stängt med bomullstråd. Kolla också kartor med fredade områden.

För att minska risken för så kallat spökfiske gäller från och med i januari i år att hummertinor och andra burar ska ha rymningshål stängt med bomullstråd.

Om en bur blir kvar i havet kommer tråden inom några månader att ha brutits ned och buren kommer då inte längre att vara en dödsfälla för hummer, andra skaldjur eller fisk. Det är en enkel och mycket effektiv åtgärd, säger Lars Molander.

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns det beskrivet hur man på olika sätt kan lösa detta tekniskt.

Fredade områden vid Kosteröarna

Runt Kosteröarna har flera fredade områden inrättats, för att skydda bland annat djuphavskoraller som lever där. Här råder totalt fiskeförbud, inklusive förbud mot hummerfiske. Håll koll på dessa. Karta över fredade områdena finns i Länsstyrelsens broschyr Fiskeregler i havet:

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Länk till annan webbplats.

Exakta koordinater finns i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) bilaga 8, sid 175 för koordinater på fiskeförbudsområdena i Koster-Väderöfjorden.

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (havochvatten.se). Länk till annan webbplats.

Märk redskap, ingen sump efter januari och inga rombärande honor

Vi påminner också om att märka sina redskap ordentligt och om att man inte får hålla hummern i sump längre än till 31 januari. En rombärande hummer omedelbart ska släppas tillbaka i havet, sumpad eller ej.

Om en hummer utvecklat yttre rom under tiden som den är i sumpen ska den genast återutsättas, alltså släppas tillbaka i havet. Det här var lite otydligt i regelverket tidigare, så det är bra att det nu är helt tydligt vad som gäller. Rombärande hummer ska alltid återutsättas, säger Lars Molander, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fler regler för hummerfiske

Premiär för hummerfisket 2023 är den 25 september kl. 07.00. Fritidsfiskare får fiska till och med 30 november och yrkesfiskare till och med 31 december. Fritidsfiskare får använda högst sex hummertinor samtidigt.

Regler för hummerfiske på Länsstyrelsens webb

Fiske (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Regler för hummerfiske på Havs- och vattenmyndighetens webb

Hummerfiske - regler - Fiske och handel (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Hjälp till att skydda europeiska hummern genom att rapportera amerikansk

Amerikansk hummer är en främmande art som kan bära på smittsamma sjukdomar och parasiter som kan spridas till den europeiska hummern. Det är viktigt att förhindra att den sprids och Länsstyrelsen ber alla hummerfiskare om hjälp att rapportera in fynd av amerikansk hummer till Havsfiskelaboratoriet vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Den amerikanska hummern kommer ursprungligen från Nordamerika och exporteras levande till andra delar av världen, även till Sverige. De amerikanska humrar som hittills fångats i svenskt vatten har troligen rymt från illegala sumpar.

Se hur man skiljer en amerikansk hummer från en europeisk och rapportera in på SLU:s hemsida

Amerikansk hummer (slu.se) Länk till annan webbplats.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss