Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bensinmacken i Odensberg, Falköping, blir byggnadsminne

Mack från 1920-talet i Odensberg, Falköping kommun. Tidigare mackägare Tore Danielsson står mellan två pumpar.

Macken i Odensberg, Falköping kommun. Tidigare mackägare Tore Danielsson i mitten. Foto: Per-Ola Åström

Ett utmärkt exempel på en station uppförd med 1920-talets kvardröjande klassicistiska arkitekturideal. Så lyder en av motiveringarna till länets nya byggnadsminne: Bensinmacken i Odensberg, Falköping.

Kategorin äldre bensinmackar är väl representerade i landet där några av dem idag utgör byggnadsminnen. Betoningen ligger emellertid på stationer från det sena 1930-talet fram till efterkrigstiden, vilka alla på olika vis är inspirerade av funktionalismens avskalade formspråk. Det tidiga 1900-talets stationer är i dessa sammanhang mer sällsynta.

Macken i Odensberg är en av ett fåtal bevarade byggnader i sitt slag och utgör därigenom en unik byggnadstyp, berättar Per-Ola Åström, antikvarie vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Den utgör ett sällsynt minne med stor betydelse för den historiska berättelsen om Sveriges transformering från agrar- till industrisamhälle.

Bensinmacken har, förutom sitt bebyggelsehistoriska värde, höga samhällshistoriska och folkliga värden, vilket sammantaget utgör viktiga aspekter för Länsstyrelsens beslut. Bensinmacken i Odensberg bär på synnerligen höga kulturhistoriska värden och kan därmed förklaras som Västra Götalands 266:e byggnadsminne.

Fakta

Bensinmacken i Odensberg är uppförd i en klassicistisk inspirerad stil med ett smäckert och avskalat formspråk. Den står idag som en viktig förmedlare och exponent av traktens tidigare historia och fungerar som landmärke och symbolbyggnad i sin miljö.
Macken byggdes i Falköping och flyttades därifrån till Odensberg 1962. Här såldes fram till 1975 bensin av två olika kvalitéer innan verksamheten koncentrerades till en oljebod för att helt upphöra i slutet av 1970-talet. I mitten av 1990-talet rustades macken upp och både fatkiosken och pumparna kom tillbaka. Drygt 20 år senare gjordes macken i ordning till sitt ursprungliga utseende som den har idag.

Byggnadens kulturhistoriska värde är kopplat till såväl exteriör som interiör med sina specifika och välbevarade karaktärsdrag. Den ger ett genuint och autentiskt uttryck och utgör ett pedagogiskt exempel på en för tiden representativ bensinstation. Macken kan även sägas symbolisera den tidiga bilismens framväxt och begynnelsen av det moderna Sverige.
Bensinmacken är en unik och viktig symbol som betonar bilismens betydelse, dess genombrott och utveckling i det svenska samhället. Dess lekfulla flerfärgade panelarkitektur är karaktärskapande. Byggnaden symboliserar även genombrottet för en ny samhällsordning - där bilismen kom att spela en betydande roll.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss