Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringens satsning på energiplanering välkomnas av Länsstyrelsen

Elledning

Foto: mostphotos.com

Länsstyrelsen välkomnar regeringens helhetsgrepp för elektrifieringen, som bland annat ökar förutsättningarna för grön omställning och ökad försörjningstrygghet på regional nivå. Regeringen avsätter 250 miljoner kronor i budgetpropositionen 2024 för att utveckla energiplaneringen.

Satsningen ligger helt i linje med behoven i vårt län och är i linje med det regeringsuppdrag Länsstyrelsen och Energimyndigheten fick under sommaren med att ta fram en regional handlingsplan och metodstöd för lokal och regional energiplanering för elektrifiering, säger Nardono Nimpuno, enhetschef för klimat- och miljömålsenheten på Länsstyrelsen.

Regeringens satsning har flera anledningar. Investeringar i elproduktion, eldistribution och i ökad elanvändning i näringslivet måste gå i takt både geografiskt och tidsmässigt och då behövs en utvecklad energiplanering i samhället. Dessutom bidrar en utvecklad energiplanering till klimatmålen, näringslivsutveckling och ett samhälle med ökad motståndskraft. Och inte minst behöver elsystemet planeras bättre så att elproduktion och nät byggs med rätt egenskaper, på rätt plats och i tid för att kunna möta efterfrågan på el för den gröna omställningen.

Vi har ett elsystem med växande elproduktion och elnät, men produktionen behöver byggas utifrån de faktiska fysiska behoven. Vi behöver kraftsamla för att samordna planeringen på alla nivåer för att kunna möta efterfrågan på el och klara klimatomställningen. Det är en förutsättning för att utveckla Sveriges näringsliv och skapa en stark beredskap i ett säkerhetspolitiskt svårt läge, säger energi- och näringsminister Ebba Busch i pressmeddelandet från Regeringen.

Regeringens pressmeddelande om satsningen på energiplanering Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss