Skyfallsliknande regn i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen träffar minister Busch om förslag till ny energipolitik

Sten Tolgfors var i dag (31 augusti) inbjuden till energi- och näringsminister Ebba Busch, ett rundabordssamtal om energipolitikens inriktning. Med på mötet var ett tjugotal representanter för myndigheter och bolag inom energisektorn. Sten Tolgfors var den enda landshövdingen som deltog.

Ministern ville få ytterligare inspel till den proposition om energipolitisk inriktning som regeringen planerar lägga fram i höst. Regeringen har inlett arbetet med att lägga om energipolitiken för att bidra till det nya energipolitiska målet om 100 procent fossilfri el till 2040.

Västra Götaland står inför en dubblering av elanvändningen till 2030 och en tredubbling till 2045. Elbehovet går från 18 till 55 Twh, främst på grund av näringslivets gröna omställning. Tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för länets utveckling och jobben här, säger Sten Tolgfors.

Frågan om elsystemets leveranssäkerhet och en stabil tillgång till el till, för att möjliggöra den gröna omställning som pågår, lyfts som högt prioriterat av regeringen.

Jag vet att det går att nå högt ställda klimatmål samtidigt som vi stärker svensk konkurrenskraft, skapar fler jobb och en god välfärd. Då behöver vi elektrifiera Sverige och bygga elsystemet starkt igen. Därför välkomnar vi alla goda krafter som kan bidra med konkreta förslag till kompletteringar, konkretiseringar och hur vi kan nå långsiktighet i energipolitiken, skriver Ebba Busch i inbjudan.

Samtalet handlade om hur myndigheter och näringsliv kan bidra i den pågående utbyggnaden av Sveriges elsystem och vilka förväntningar de har på regeringen. Syftet var att diskutera regeringens förslag om nytt mål för elproduktionen, som riksdagen ska ta ställning till nästa vecka. Deltagarna var representanter för myndigheter och bolag inom energisektorn såsom elproducenter, elnätsbolag, näringslivet, berörda myndigheter, kommun.

Både regional fossilfri elproduktion och utbyggt elnät behövs för att klara elektrifieringen. Vi lyfte också behovet av snabba och rättssäkra tillståndsprocesser och hur vi kan arbeta med detta, säger Sten Tolgfors.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss