Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sluta sätta ut signalkräfta – det tar död på flodkräftan!

Signalkräftan har vit vårta i tumvecket, omgiven av en vit-turkos fläck. Flodkräftan har ofta en röd vårta i tumvecket. Signalkräftan är slät mellan huvud och ryggsköld, medan flodkräftan har tagg.

Färgen på de olika kräftarterna kan variera och bör därför inte användas för identifikation. Signalkräftan har vit vårta i tumvecket, omgiven av en vit-turkos fläck. Flodkräftan har ofta en röd vårta i tumvecket. Signalkräftan är slät mellan huvud och ryggsköld, medan flodkräftan har tagg.

I samarbete med Dalslands kommuner gör Länsstyrelsen nu en informationssatsning för att försöka rädda länets sista flodkräftvatten.
– Det skulle vara möjligt om bara folk lät bli att stjälpa ut hinkar med signalkräfta mellan olika sjöar och vattendrag, säger Anna Dimming samordnare för vattenlevande invasiva arter på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

I norra delen av Västra Götaland Länk till annan webbplats. finns vatten som fortfarande är fria från kräftpest och där vår inhemska art flodkräftan finns kvar. Dessa vatten vill vi skydda. Det största hotet är folk som tar med en hink signalkräftor och stjälper ut i sin sjö.

– Tyvärr känner inte alla till vilka vatten som är flodkräftvatten, eller att det inte är tillåtet att flytta kräftor från ett vatten till ett annat. Man tar med sig en hink kräftor från en sjö och tänker att man kommer att få ett fint bestånd att fiska på i sitt hemmavatten. Det leder tyvärr till spridning av kräftpest och död av våra inhemska flodkräftor. De senaste åren har den minskat med 97% men vi har fortfarande möjlighet att rädda den, säger Malin Frisell ansvarig för åtgärdsprogrammet för flodkräfta på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Därför gör nu Länsstyrelsen och kommunerna Dals Ed och Bengtsfors en informationsinsats i syfte att skydda de områden där det finns flodkräftor kvar. Länsstyrelsen har tagit fram skyltar som visar vilka som är flodkräftvatten och information kommer skickas ut brett till olika aktörer i samband med kräftfisket i augusti.

– Vi förstår att det inte är lätt för allmänheten att veta vilka vatten som finns kvar med flodkräfta men detta är ett försök att höja kunskapsläget i länet och minska spridningen av både signalkräfta och kräftpesten som den bär med sig, säger Anna Dimming. Om man hittar signalkräftor så är vi tacksamma för rapportering av fynd i www.rappen.nu Länk till annan webbplats.

Fakta flodkräfta och signalkräfta

Flodkräftan är klassad som Akut hotad. Det största hotet är kräftpest, en sjukdom som signalkräftan bär på. Absolut viktigaste skyddsåtgärden är att inte släppa i signalkräftor i en sjö eller vattendrag. Näst viktigast är att förhindra spridning av kräftpestsporer som kan följa med båtar, redskap, betesfisk.

Hanteringsområde för signalkräfta Länk till annan webbplats.
Inom detta geografiska område får man hantera signalkräfta.

Se skillnad på de båda arterna:

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/arter-och-naturtyper/flodkrafta.html#Skillnad Länk till annan webbplats.

Mer om Flodkräfta:

Flodkräfta - Arter och livsmiljöer - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Rapportera in fynd av signalkräfta eller andra invasiva vattenlevande arter:

www.rappen.nu Länk till annan webbplats.

Frågor om signalkräfta eller andra nya arter, mejla till:

ias.vastragotaland@lansstyrelsen.se


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss