Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Polykrisernas tidevarv - Länsstyrelsens omvärldsanalys 2023

Jordklotet taget från rymden.

Länsstyrelsen följer givetvis ständigt händelser i omvärlden. En gång om året gör vi en djupare analys. Årets analys är nu klar. Den slår fast att vi i flera avseenden befinner oss i en mycket komplicerad tid.

Omvärldsanalysen bygger på underlag och analyser från Länsstyrelsens olika avdelningar och enheter. Analysen identifierar fem övergripande skeenden som påverkar länet och länsstyrelsen de närmaste åren:

  1. Klimatpåverkan och biologisk mångfald
  2. Den gröna omställningen
  3. Nytt säkerhetspolitiskt läge
  4. Lågkonjunktur
  5. Artificiell intelligens

Många av de trender och skeenden som påverkar länet är sammanlänkande på komplexa vis och tenderar dessutom att förstärka varandra. Det resulterar ibland i krockar mellan målen för klimat, miljö, energi, biologisk mångfald, livsmedel, försvar, byggnation och kulturmiljö. Krockar vi måste kunna hantera.

De utmaningar vi står inför respekterar inte vår myndighets organisationsschema, utan kräver att vi är beredda att arbeta i nya konstellationer och former, konstaterar Josef Bengtson vid länsledningens kansli.

En fullständig presentation av omvärldsanalysen:

Länsstyrelsens omvärldsanalys 2023: Trender, analyser och bedömningar om tillståndet i Västra Götalands län (powerpoint) Pdf, 4.2 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss