Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet är tillbaka! Nya utlysningar för publik laddinfrastruktur

I september är Klimatklivet tillbaka med nya möjligheter att söka stöd för bland annat publika laddstationer. Länsstyrelsen håller samråd i augusti inför den kommande utlysningen. För tung trafik kan man redan nu söka stöd inom Energimyndighetens Regionala elektrifieringspiloter.

Efter en tids uppehåll öppnar Klimatklivet åter upp för nya ansökningar. Mellan den 18 och 29 september kan man söka stöd för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Speciellt för denna omgång är att åtgärder med kort genomförandetid kommer prioriteras. Med detta menas att de behöver vara klar senast 30 juni 2024.

Lämna synpunkter i samråd för publik laddning

Den 14–25 augusti håller Länsstyrelsen samråd där de som är intresserade av att söka stöd för publika laddstationer inom Klimatklivet får möjlighet att lämna synpunkter. Syftet med samrådet är att utreda behovet av publik laddning inom Västra Götaland. Vill man efter samrådet ansöka lämnar man in ett anbud under perioden 18–29 september. Utlysningen består av tre olika kategorier: snabbladdning för tunga fordon, snabbladdning för personbilar samt normalladdning för personbilar.

- Transporter står för ungefär en fjärdedel av utsläppen i Västra Götaland och det är därför angeläget att arbeta med. Elektrifiering av såväl lätta som tunga transporter är en viktig del av länets omställning, säger Helena Sandmer, samordnare inom Klimatklivet vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Flera stödmöjligheter utöver Klimatklivet

Energimyndigheten har nyligen öppnat upp för nya ansökningar inom regionala elektrifieringspiloter. Stödet ska påskynda elektrifieringen av tunga godstransporter på väg genom att stötta publik snabbladdning. Utlysningen pågår till den 15 september. För laddstationer som är icke-publika och riktar sig till boende och anställda finns även Naturvårdsverkets stöd "Ladda bilen" där ansökningar tas emot löpande.

Information om stöd till publik laddning på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om stöd till regionala elektrifieringspiloter på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, metall och textil.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet beviljat sammanlagt 13,5 miljarder kronor i stöd till totalt 5 208 klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering ska totalt 32,4 miljarder kronor investeras. Den additionella utsläppsminskningen per år, det vill säga den utsläppsminskning som kommit till stånd tack vare Klimatklivet, beräknas vara 2,6 miljoner ton CO2 per år.

Medlen kommer till största delen från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Laddning för allmänheten – publik laddinfrastruktur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss