Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekord och bekymmer på bostadsmarknaden

Lägenhetshus i motljus.

Länsstyrelsen tar årligen fram en analys över bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen i länet. Den senaste visar på en fortsatt oroande situation för hushåll med små ekonomiska marginaler. Samtidigt bjöd fjolåret på ett rekordhögt antal färdigställda bostäder.

Förutsättningarna för länets hushåll och kommuner har dramatiskt förändrats under det gångna året. Den ekonomiska utvecklingen med ökade räntor, stigande inflation, höjda bränsle- och energipriser och levnadskostnader har medfört ett nytt läge. Dessutom är det fortsatt underskott av bostäder i en majoritet av länets kommuner, även om antalet kommuner som bedömer att det är balans har ökat.

Under år 2022 färdigställdes 11 200 nya bostäder i länet och byggandet av drygt 9 800 bostäder påbörjades, varav drygt 73 procent fanns i Göteborgsregionen. Analysen visar också att över hälften av de färdigställda bostäderna var hyresrätter och att antalet färdigställda bostadsrätter fortsätter att minska.

I årets bostadsmarknadsanalys redovisar Länsstyrelsen hur myndigheten arbetat med att stötta kommunerna i deras vräkningsförebyggande arbete. Rapporten innehåller också en redovisning kring uppdragen i den nationella hemlöshetsstrategin.

Bostadsmarknadsanalys 2023 - Bostadsförsörjningsläget i Västra Götalands län | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss