Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risk för vattenbrist – dags att spara på vattnet

Foto: Martin Fransson, Länsstyrelsen.

På flera håll i länet är nu flödena i länets vattendrag under det normala och SMHI:s prognoser pekar på fortsatt torrt väder. Särskilt i länets södra och västra delar är flödena låga och det är dags att börja hushålla med vatten.

– Den som tar ut vatten från en sjö, å, brunn eller källa måste nu vara extra uppmärksam och bedöma hur det påverkar naturen. Det kan vara lantbrukare, idrottsföreningar och fastighetsägare som vattnar sina odlingar, idrottsplaner och golfbanor och trädgårdar, säger Dan Hellman, Länsstyrelsens enhet för vattenärenden.

För att minska risken för problem om torkan fortsätter är det viktigt att vi börjar spara på vattnet i god tid, så att det vatten som nu finns i grundvattenmagasin och i sjöar räcker längre.

– Grundvattenmagasinen fylls i princip bara på under höst och vinter och för att vattendrag och sjöar ska fyllas krävs mycket regn, eftersom en stor del av nederbörden så här års avdunstar och tas upp av vegetationen.

Enligt SMHI:s prognos förväntas ingen nederbörd de närmaste 10 dagarna.

Förutom att vattenbrist ger problem för oss människor och våra verksamheter kan det även orsaka problem för djur och växter som lever i och vid vatten. Brunnar kan sina, byggnader kan få sättningar och naturen kan ta skada.

Det här kan du göra

  • Du som har kommunalt vatten: följ läget via kommunens webb. Det är din kommun som avgör när det behöver införas bevattningsförbud eller andra restriktioner.
  • Du som har egen brunn eller tar ut vatten från vattendrag eller sjö: följ aktuell vattensituation hos Länsstyrelsen, SMHI och Statens geologiska undersökning och följ rekommendationerna på Länsstyrelsens webb. När det är riktigt torrt bör du kolla information dagligen. Kontrollera vilka bestämmelser som gäller för vattenuttag och bedöm om ditt vattenuttag är tillåtet eller om du behöver söka tillstånd eller göra en anmälan, se länk nedan.
  • Du som har djur: planera så att djuren har vatten om det skulle bli vattenbrist.
  • Tips för att spara vatten på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Mer information och kontakt

Vattenläget i länet, Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Kommuners bevattningsförbud - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Bestämmelser om vattenuttag, Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Kontakt: Dan Hellman, enheten för vattenärenden

E-post: Dan.Hellman@lansstyrelsen.se, tfn: 010-224 4854

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss