Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vätterns miljöföroreningar undersöks på djupet

En fyr vid vatten med blå himmel bakom.

Foto: mostphotos.com

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och länsstyrelserna runt Vättern genomför en kartläggning av föroreningar i Vätterns bottensediment. Undersökningarna görs för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats och minska spridningen av miljögifter.

Utsläppen av miljögifter i Vättern har minskat i modern tid. Men sedan tidigare finns gamla föroreningar kvar som riskerar att sprida sig i ekosystemet. Undersökningen ska kartlägga förekomster och mängder av miljöföroreningar i Vätterns bottensediment. Ett bättre underlag om Vätterns miljöproblematik är mycket viktigt för att kunna prioritera vilka framtida miljöåtgärder som ska sättas in.

Undersökningen gör det lättare att sätta in rätt åtgärder

– Vi behöver en samlad bild av Vätterns föroreningssituation så att det blir tydligare var åtgärder ska sättas in för att göra största möjliga nytta, säger Love Bojén som är länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

De föroreningar som ska undersökas i Vättern är organiska föroreningar som till exempel dioxiner, PFAS, TBT och PAH, och metaller som till exempel kvicksilver, koppar och krom.

Provtagning under sommaren

Undersökningarna startade under hösten 2022 med en förstudie som lokaliserar lämpliga provtagningsställen inför kommande provtagningar. De flesta provtagningarna görs under sommaren 2023. Under 2024 ska undersökningarna vara genomförda och en slutrapport tas fram. Undersökningar av bottensediment kommer att göras runt hela sjön, både strandnära och i utsjön. I Västra Götaland kommer provtagning att utföras utanför Hjo, i Karlsborgsviken, Bottensjön och i Forsvik.

Länsstyrelsen Västra Götaland en av fyra länsstyrelser

Arbetet med att kartlägga Vätterns sediment utförs av SGU i samarbete med länsstyrelserna i Östergötland, Jönköping, Västra Götaland och Örebro län. Länsstyrelsen i Östergötland håller samman länsstyrelsernas del av arbetet med kartläggningen. Projektet finansieras till största delen av Naturvårdsverket, medan SGU och de medverkande länsstyrelserna bidrar med finansiering inom ramen för egna anslag.

Vätterns bottensediment undersöks (sgu.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Love Bojén
Länsmiljöingenjör
Telefon: 010-224 46 90
E-post till Love Bojén

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss