Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fem förorenade områden ska undersökas

Sönderrostade tomfat i skogsdunge

Mark som misstänks vara förorenad, men som saknar ansvarig part, kan få statliga bidragsmedel för undersökningar. Nu får fem områden i länet medel för såväl kompletterande som nya undersökningar. Ett vardera i Götene, Lidköping, Trollhättan, Uddevalla och Åmål.

Hilmersson o. Lindbergs Sågverk-Hyvleri, Götene kommun
Huvudstudien är klar, men den har också identifierat några kvarstående osäkerheter. Krävs kompletteringar innan en ansökan om åtgärder eller förberedelser kan lämnas in.

Bröderna Wallins Nysilverfabrik, Lidköpings kommun
Fastigheten är numera privatbostad i ett större bostadsområde. Här krävs ytterligare undersökningar genom en huvudstudie.

Reno kemiska tvätt, Trollhättans Stad
Är numera privatbostad. Riskerna för de boende på fastigheten är inte tillräckligt utredda. En tidigare undersökning har lämnat vissa frågetecken. Kompletterande undersökningar är därför nödvändiga.

Molins Handelsträdgård i Stenevad, Uddevalla kommun
En förstudie visar på föroreningar. Osäkert hur mycket det rör sig om. Föroreningarnas utbredning, både runt och under byggnaden, kräver ytterligare studier.

Knarrbyn Fengersfors (massa- och pappersindustri), Åmåls kommun
Här har ny information kommit fram. Därför krävs en komplettering för att vi ska få en tillräckligt bra bild av såväl påverkanskällor som åtgärdsbehov.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner
Knarrbyn Fengersfors (Åmål) och Hilmersson o Lindbergs Sågverk-Hyvleri (Götene)
Anna-Karin Davidsson
Länsmiljöingenjör
010-224 54 43
anna-karin.davidsson@lansstyrelsen.se

Reno kemiska tvätt (Trollhättan) och Bröderna Wallins Nysilverfabrik (Lidköping)
Diana Henriksson
Länsmiljöingenjör
010-224 54 98
diana.e.henriksson@lansstyrelsen.se

Molins handelsträdgård i Stenevad (Uddevalla)
Anneli Kylén
Länsmiljöingenjör
010-224 46 21
anneli.kylen@lansstyrelsen.se

Fakta

Det är främst kommuner som lämnar in ansökningar om medel till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en regional prioritering av objekten och söker därefter i sin tur hos Naturvårdsverket. Naturvårdverket gör en nationell prioritering och fördelar bidrag till landets länsstyrelser.

Länsstyrelsen arbetar utifrån miljömålet ”Giftfri miljö” med förorenade områden i Västra Götaland.

Läs mer om miljömålet Giftfri miljö. Länk till annan webbplats.

Läs mer om den statliga finansieringen på Naturvårdsverkets hemsida.

Avhjälpande av föroreningsskador (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt