Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Filmpremiär – Havsnejonögat, vår mest hotade fisk

Havsnejonöga är Sveriges mest hotade fisk. Tillståndet för arten ger en indikation på läget i våra hav och vattendrag. Nu finns en ny kortfilm med information om arten och hur den lever i våra vatten.

Filmen om havsnejonöga, Sveriges mest hotade fisk, kan användas av skolor, vattenråd, politiker och allmänhet för att på ett enkelt och informativt sätt sprida information om arten. För att ha kvar havsnejonöga i våra vatten behöver vi alla hjälpas åt med informationsspridning och åtgärder, säger Michael Diemer, nationell koordinator för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter på Havs- och vattenmyndigheten.

Kunskap om artens betydelse i ekosystemet

Filmen är cirka fem minuter lång och den premiärvisas på årets Flora- och faunavårdskonferens, 26 april. Naturfotograf Johan Hammar har på ett fantastiskt fint sätt fångat den rara fisken på film och länsstyrelsens experter berättar på ett enkelt sätt om arten och om vad som behövs för att rädda den. Filmen är framtagen på uppdrag av länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland, Halland som en del av åtgärdsprogrammet för hotade arter.

Kanske inte alla känner till arten, dess betydelse som nyckelart för ekosystemen och att vi riskerar att förlora den. Vi hoppas att filmen gör att fler får kunskap om havsnejonögat och vill stärka insatser för att bevara det.

Åtgärder för att bevara havsnejonöga gör att vi förbättrar förutsättningarna för många andra arter i samma miljöer. För att lyckas få tillbaka arten behöver vi arbeta med att ge arten tillgång till fler lekplatser och uppväxtområden i våra vattendrag samt se till att det finns tillräckligt med bytesfisk i olika storleksklasser i havet, berättar Elisabeth Thysell vid Länsstyrelsen Halland.

Så behåller vi havsnejonöga i våra vatten

Havsnejonöga är en uråldrig art. Den har levt på jorden i över 500 miljoner år. Den kan bli över en meter lång och väga över två kilo. Kring midsommar har man sedan urminnes tid kunnat se den leka i vattendrag i Skåne, Halland och Västra Götaland.

Länsstyrelserna inventerar årligen Havsnejonöga. Arten är klassad som Starkt hotad på SLU Artdatabankens rödlista och just nu finns det bara några få kvar i Sverige, under 100 lekmogna vuxna individer. För bara 15 år sedan uppskattades antalet till mellan 1500 och 1800 st.

För att arten ska kunna öka i antal behöver vi arbeta tillsammans: se till att bestånden i havet har både stor och liten fisk, att ha fria vandringsvägar i våra vattendrag, uppväxtmiljöer för larverna och att vattnet är rent och opåverkat av försurning eller miljögifter.

Hjälp oss att sprida filmen

Filmen är fri att använda, visa och dela i syfte att informera och sprida kunskap om havsnejonöga. Hjälp oss gärna att sprida filmen och information om havsnejonöga! 

Ladda ner hela filmen om Havsnejonöga Länk till annan webbplats.

Ladda ner en kort version av filmen om Havsnejonöga Länk till annan webbplats.

Filmen om Havsnejonöga på Youtube Länk till annan webbplats.

Detaljerad information med bland annat artfakta och åtgärdsbeskrivning finns i Åtgärdsprogram för havsnejonöga (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss