Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU-förordning kan bidra till en snabbare utbyggnad av förnybara energikällor

Foto: mostphotos.com

Europeiska unionens råd har antagit en förordning om fastställande av en ram för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi. Förordningen gäller fram till den 30 juni 2024. Förordningen kan tillämpas på flera tillståndsprövningar för förnybar energi under perioden som förordningen gäller.

Bakgrunden till förordningen är framför allt kriget i Ukraina och dess påverkan på Europeiska unionens energiförsörjning och energipriser. Med förordningen kan riktade åtgärder införas när det gäller snabb utbyggnad av förnybar energi.

Förnybar energi ett allmänintresse

De nya tillfälliga reglerna fastställer tidsfrister för handläggning av ärenden i medlemsstaterna som gäller för uppgradering av befintliga anläggningar för produktion av förnybar el, som till exempel vindkraft och vattenkraft. Planering, uppförande och drift av kraftverk och anläggningar för produktion av energi från förnybara källor ska enligt de nya reglerna ses som ett övervägande allmänintresse vid prövningar av artskyddsdispens och Natura 2000-tillstånd.

Länsstyrelsen kommer att tillämpa den aktuella förordningen i de prövningar som vi handlägger och som omfattas av bestämmelserna.

Till förordningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss